Tallinna Tehnikaülikool

Statistikaamet ootab tudengeid ja värskeid TalTechi vilistlasi kandideerima Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemiale! Preemiaga tunnustatakse üht noort üliõpilast, kelle magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnda statistikameetodit.

Noore statistiku preemiale on oodatud kandideerima kõik kuni 30-aastased Eesti elanikud, kelle 2022. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab oluliselt või arendab mõnda statistikameetodit.

Konkursile esitatav töö võib olla nii eesti kui ka inglise keeles ja peab vastama akadeemilistele sisu- ja vorminõuetele.

  Võitja saab aukirja ja preemiaks omal valikul kas raamatu- või elektroonikapoe 500-eurose kinkekaardi. Töö juhendajat tunnustatakse aukirjaga. Võitja töö avaldatakse statistikaameti veebilehel ning soovi korral saab võitja teha tööpraktika statistikaametis.

  Üliõpilastöid ootab statistikaamet 1. septembrini 2022.

  Albert Pullerits (1892–1967) oli Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja riikliku statistika rajaja ning arendaja. Talle pühendatud preemia eesmärk on:

  • tunnustada noori, kes aitavad edendada statistikat kui olulist teadusharu;
  • innustada statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama;
  • tõhustada statistikaameti koostööd teadusasutustega.

  Preemia antakse välja 12. korda.

  Laeb infot...