Tallinna Tehnikaülikool

1. oktoobril avaneb Taiwani-Eesti koostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor visiidiks Taiwani teadusasutustesse 2022. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 13. detsember 2021.

Igal aastal kuulutatakse välja ühine avalik konkurss, mille tulemusena antakse mõlema riigi teadlastele kuni kolm reisigranti kestusega kuni 2 nädalat (14 päeva). 2022. a taotlusvoorus on reisigranti võimalik taotleda visiidiks 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2022.

Taiwani-Eesti teadusalase koostööprogrammi eesmärgiks on arendada kahe riigi teadusalast koostööd kõikides fundamentaal- ning rakendusteaduse valdkondades.

2022. aasta taotlusvooru valdkonnad on:

- Tervis

- Kultuur, loovus, kaasav ühiskond

- Turvalisus

- IKT, tööstus, kosmos

- Kliima, energia, mobiilsus

- Toit, biomajandus, loodusvarad, põllumajandus, keskkond

Esitatavad taotlused ei pea olema kahe riigi teadlaste ühisprojektid, kuid lähetataval peavad olema loodud eelnevalt sidemed võõrustajaga.

Taotlused esitatakse oma maa rahastavale organisatsioonile, kes hindab neid ning valib välja rahastatavad projektid. Juhul kui grandile konkureerivad mitu võrdse tasemega taotlust, siis on eelistatud esmakordsed või varem granti mitte saanud taotlejad.

NB! Eesti teadlase vastuvõtuks peab ka võõrustaja samaaegselt esitama taotluse Taiwani Teaduse ja Tehnoloogia ministeeriumile (MOST). ETAg saab grandi anda vaid juhul, kui taotlus on MOST’ile esitatud ning see on aktsepteeritud.

Taiwani teadlaste vastuvõtuks ei ole ETAgile vaja taotlust esitada, küll aga tuleb ETAgit võimalikust visiidist informeerida.

Reisigrandi taotlemise tingimused ning taotlusvorm on manuses ning leitavad ka ETAgi kodulehel.

Digiallkirjastatud taotlused palume saata: katrin.saar@etag.ee

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Katrin Saar

Konsultant
Tel: 731 7386
E-post: katrin.saar@etag.ee

Laeb infot...