Tallinna Tehnikaülikool

Stipendium on mõeldud magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele. Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

Magistrant või doktorant ennast ise kandidaadiks esitada ei saa.

Osaleda ei saa uurimistöödega, mis on kaitstud enne 2022. aasta stipendiumikonkursi toimumist.

raestipendium
Raehoone

Stipendiumi taotlemise tingimuste, konkursi läbiviimise ning esitatavate dokumentide kohta saab informatsiooni vastavast õigusaktist: SIIN

Uurimisteema võib olla üliõpilase ja tema juhendaja poolt sõnastatud, kuid mõned võimalikud uurimisteemad on välja pakutud ka Tallinna linna asutuste poolt. Tallinna linna poolt pakutavad uurimisteemad on SIIN

Raestipendiumi stipendiumikonkursile esitatavad dokumendid saata e-posti aadressil raestipendium@tallinnlv.ee kuni 1. aprillini (kaasa arvatud) ja koopia (Cc) anne.toom@taltech.ee.

Dokumentide saatjale saadetakse vastu kinnituskiri.

Kandidaatide ja dokumentide esitamsel palutakse kindlasti lähtuda Raestipendiumi statuudis nimetatuid tingimustest ja esitada dokumendid korrektselt.

Täiendav informatsioon: Tallinna Linna Raestipendium

Liina Kilemit

Tallinna Strateegiakeskus raestipendium@tallinnlv.ee

Laeb infot...