Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli 2020. aasta arendustööde konkursi tähtaeg on 20. jaanuaril 2021. Aasta arendustöö konkursil osalemiseks tuleb TalTech Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2021 motiveeritud esildis vastavalt tunnustamise ja sümboolika eeskirjale.
 

Eelmisel aastal võitis arendustööde konkursi arendustöö "Robotlaev NYMO". Uurimisrühma koosseis: Heigo Mõlder, Tanel Jalakas, Indrek Roasto ja Taavi Möller.

Aasta arendustöö konkursil võivad osaleda kõik ülikooli liikmeskonda kuuluvad isikud ja neist koosnevad uurimisgrupid. Igal isikul või uurimisgrupil on õigus osaleda ühe teadustööga.

Tunnustamise ja sümboolika eeskirja §-s 14 sätestatud  tingimustele vastav kuni kolmeleheküljeline motiveeritud esildis tuleb innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2021. Täiendavalt võib esitada teadustöö tulemust kasutava era- või avaliku sektori hinnangu teadustöö rakendamise tulemuslikkusest ja väljavõtted teadustöö kajastustest meedias.

Arendustöö peab olema: 

  1. lõpetatud edukalt konkursi väljakuulutamise aastal või sellele eelneval kalendriaastal;
  2. uudne ning selle tulemused suunatud majanduse konkurentsivõime tõstmisele ja rakendamisele või rakendatud tootmises või teeninduses.

Arendustöid hindav ekspertkomisjon lähtub järgmistest kriteeriumitest: 

  1. arendustöö tulemus on ülikoolis välja töötatud uus rakendatud teadmine (toode, tehnoloogia, teenus vmt) või uute äritegevuste tekkimine, olemasolevate arendamine või täiustamine;
  2. toote, tehnoloogia või teenuse väljatöötamise või kasutamise kohta on sõlmitud leping ülikooli ja teise isiku vahel;
  3. arendustöö või selle tulemused on avaldatud eelretsenseeritavas teaduslikus väljaandes.

Komisjonil on õigus arendustööde hindamisel mitte arvestada loetletud kriteeriume ja vajadusel küsida taotlejatelt täiendavat infot. Ekspertkomisjoni töökord määratakse komisjoni liikmete omavahelisel kokkuleppel.

Aasta arendustöö valib Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektori poolt moodustatud ekspertkomisjon, mis kinnitab tulemused 10. veebruaril 2021.
 
KONKURSIL OSALEMISE ESILDISED SAATA:
TalTech Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory
Ilmar Härg
Tehnoloogiasiirde keskuse projektijuht
ilmar.harg@taltech.ee
 

Laeb infot...