Tallinna Tehnikaülikool

7. detsembril, kell 14.00 toimub Tallinna Tehnikaülikooli arengukava infotund.

Infotunnil tutvustatakse ülikooli uue arengukava teist versiooni.

Infot jagavad ning küsimustele vastavad rektoraadi liikmed.

Võimalus on esitada küsimusi interneti teel samas keskkonnas, kus toimub ülekanne (Youtube).
Soovi korral saab küsimusi saata ka etteulatuvalt aadressil sise@taltech.ee.

Laeb infot...