Tallinna Tehnikaülikool

Koolitusprogramm on koostatud eelkõige lähtuvalt kindlustussektoris tööd alustava spetsialisti vajadustest. See annab head baasteadmised ja üldpildi kogu kindlustusäri toimimisest, võimaldades orienteeruda erinevates praktilistes kindlustusteemades.

Oodatud on ka juba töötavad kindlustusspetsialistid, kes saavad hea ettekujutuse, kuidas toimub kindlustusäri väljaspool nende ettevõtet. Lisaks saab uusi ideid tööalaste ülesannete paremaks lahendamiseks, vahetades arvamusi praktikutest õppejõudude ja kolleegidega.

Koolitusprogramm pakub ka üliõpilastele hea ülevaate kindlustusest, et täiendada finantsalaseid teadmisi ja alustada karjääri kindlustussektoris.

Erinevad teemad on jaotatud viide moodulisse: 1) eraisiku rahandus; 2) kindlustuse alused ja regulatsioon; 3) eraisiku riskid ja nende kindlustamine; 4) kindlustusettevõtte rahandus ja riskijuhtimine ja 5) ettevõtte riskid ja nende kindlustamine.

Lisainfo

Laeb infot...