Tallinna Tehnikaülikool

TalTech majandusteaduskond korraldab mai lõpust kuni juuni keskpaigani tasuta täienduskoolituse „Külalislahkuseäri juhtimine“, mis on suunatud erialase tasemehariduseta hotellide, restoranide ja kohvikute allüksuste juhtidele ja töötajatele või antud sektoris tööd planeerivatele töötajatele. Samuti oodatakse koolitusel osalema töötajaid, kelle oskused on aegunud.

koolituse poster

Külalislahkuseäri juhtimise koolitus kaasajastab majutus ja/või toitlustusevaldkonna töökogemusega inimeste teadmisi ja oskusi ning hoiakuid külalislahkuseäris. Fookus on siinjuures hotellil, restoranil ja kohvikul. Koolitus on struktureeritud vastavalt koolituspäevade teemadele:

  • äriühingute valitsemine;
  • teenindusettevõtte strateegiline juhtimine;
  • protsessid;
  • turundus;
  • jätkusuutlikkus ja kestlik toidusüsteem.

Koolituspäevade kokkuvõttena valmib portfoolio, mis sisaldab individuaalse külalislahkuseäri üldstrateegia ja selle elluviimise plaani.

Koolituse viivad läbi TalTechi lektorid Mike Wahl ja Eliis Salm.

  • Koolitus toimub TalTechi linnakus Tallinnas ajavahemikul 21. mai - 12. juuni 2024.
  • Õppetöö toimub kaheksal õhtul ehk igal teisipäeval ja kolmapäeval ajavahemikul kell 17-20.
  • Lisaks on kursuse käigus vajalik leida aega iseseisva töö teostamiseks.
  • Kursus on küll tasuta, kuid koolitusel tuleb osaleda vähemalt 80% kontakttundidest. Koolitusel ei ole võimalik osaleda online vahendusel või seda hiljem vaadata järgi.
  • Koolitusele registreerimine pole veel avatud, kuid kiiremad saavad oma huvi registreerida, kui saadavad meili: riho.jurvetson@taltech.ee. Neile, kes on andnud endast märku saadetakse registreerimise kohta täpsustav info eelisjärjekorras.

Koolitus saab teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi abiga.

Laeb infot...