Tallinna Tehnikaülikool

TalTech majandusteaduskonna täienduskoolitus „Strateegia ja tiimitöö juhtimissimulatsioon – välisturule siseneva VKE juhtimine“ on suunatud juhtidele ja juhi potentsiaaliga spetsialistidele, kes peavad oma töös mõistma ja kaasa rääkima ettevõtte „suure pildi“ loomises ning juhtima tiime ja/või osalema liikmena tiimitöös, kui luuakse ja viiakse ellu ettevõtte strateegiat. Samuti oodatakse koolitusel osalema töötajaid, kelle oskused on aegunud.

koolituse poster

Koolitus eristub samateemalistest oma praktilise hands-on laadi poolest. Osalejad õpivad lisaks koolitajale ka teiste osalejate teadmistest ja kasutatavatest praktikatest, saavad ise oma juhtimisstiili ja -võtteid katsetada ilma riskita hävida seejuures finantsiliselt ning näevad-kuulevad vahetult reaktsioone oma otsustele ja tegevusele nii ärianalüütika kui personaalse tagasi- ja edasiside vormis.

Kursuse läbimise tulemusena on osaleja vilunum strateegia ja juhtimise valdkonnas, mõistab erinevaid ärikeskkondi (sh välisturul tegutsemise mõju ettevõtte tegevusele ja tulemustele) ning konkurentsi, on parem meeskonnamängija tiimi liidrina ja/või liikmena, oskab analüüsida äriandmeid otsuste tegemisel ja tulemuste tõlgendamisel.

Koolituse viib läbi TalTechi lektor Rein Riisalu.

  • Koolitus toimub hübriid koolitusena ehk koolitus Tallinnas TalTechi auditooriumis kohapeal ja samal ajal online sessioon, mille vahendusel saavad osaleda väljaspool Tallinna elavad inimesed.
  • Õppetöö toimub ajavahemikul 15. mai - 19. juuni kümnel tööpäeva õhtul ajavahemikul kell 17-21:30.
  • Kursus on küll tasuta, kuid koolitusel tuleb osaleda vähemalt 80% kontakttundidest kas auditooriumis või online vahendusel samaaegselt koolituse toimumisega.

Registreerimine

Koolitus saab teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi abiga.

Laeb infot...