Tallinna Tehnikaülikool

Kutsume ettevõtjaid, spetsialiste ja huvilisi koostööseminarile Mektory E-riigi laborisse, et arutleda tarkade asjade interneti (IoT) rakendusvaldkondade ja võimaliku koostöö üle; võimaluste üle ühiselt luua ja taaskasutada töömahukaid sardtarkvarakomponente ning vahetada varasemaid kogemusi.

Asjade interneti (IoT) lahenduste globaalseks turumahuks hinnatakse triljon dollarit aastas. Kui IoT valdkonnna aastaseks koondkasvutempoks (CAGR) hinnatakse tervikuna 20 protsenti, siis IoT seadmetes tehisintellekti ja masinõpet rakendavate lahenduste vastav näitaja küünib peaaegu 35 protsendini.

Näidetena võib tuua spetsiifiliste helide avastamise juhtmevabade sensoritega, pildituvastuse keerukates tingimustes - näiteks vee all, andmeside töökindlamaks muutmise masinõpet kasutades. Kuigi arendustööd on suunatud konkreetsetele kasutajatele, on loodavaid tark- ja riistvaralahendusi võimalik rakendada paljudes nutika IoT rakendustes.

Seminar on suunatud:

  • ettevõtte või avaliku sektori organisatsiooni IoT lahenduste arendajatele või rakendajatele;
  • tööstusettevõtte, põllumajandussektori spetsialistidele või arendusjuhtidele, kes soovivad arendada või juurutada uusi tehnoloogiaid;
  • IoT tehnoloogiate vastu huvi tundvatele inimestele.


Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatud “Tarkade asjade interneti” arendusprojekt Tallinna Tehnikaülikoolis keskendub energia- ja arvutusefektiivsete masinõppe lahenduste arendamisele targa keskkonna ja hoone sensoritesse, pildi- ja mustrituvastusrakendustesse.

Seminari juhib Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur Alar Kuusik.

Registreeruge seminarile 26. septembriks siin

Laeb infot...