Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) tutvustab 23. jaanuaril põnevate töötubadega Tartumaa gümnaasiuminoortele tehnoloogiamaailma ja õppimisvõimalusi TalTechis. Oma teadmisi saab proovile panna näiteks liiva kandevõime hindamisel, šokolaadi kaevandamisel, füüsikaliste katsete korraldamises ja paljudes muudes põnevates tegevustes.

Päeva jooksul toimub ühtekokku 14 põnevat töötuba. Näiteks saab meisterdada päikesepaneeliga laetava akuga lambi, sukelduda majandusvaldkond, panna proovile enda maitse- ja haistmismeeled, demonstreerida raadioside abil robotite omavahelist suhtlemist ja palju muud. 

Koolimess toimub TalTechi Tartu kolledžis (Puiestee 78, Tartu) 23. jaanuaril kella 12–16.  Töötubades on piiratud arv kohti, mistõttu tasub end juba varakult kirja panna. 

Registreeru koolimessile ja töörubadesse

Päevakava

12.00 - 13.15 Koolimess

13.30 - 14.30 Töötubade I voor

14.45 - 15.45 Töötubade II voor

 

Töötubade I voor

Inseneriteaduskond

Töötoas antakse ülevaade nanokiulistest tulevikumaterjalidest ning nende tootmistehnoloogiatest. Töötoas keskendutakse elektroketrusmeetodile ning demonstreeritakse koha peal nanokiuliste materjalide tootmist kõrgepingeväljas.

Õppeprogramm: Materjalitehnoloogia

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Meisterdame kahest erineva takistusega metalltraadist termopaari ja kalibreerime selle ära multimeetri abil kasutades erinevaid füüsikalisi keskkondi, mille temperatuur on kindel (jää-vee segu, keev vesi jne). Märksõnad: temperatuur, füüsika, soojus, kalibreerimine.

Õppeprogramm: Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoa käigus õpetatakse huvilistele programmeerimise algtõdesid, roboti komponentide: andurite ja aktuaatorite ehitusest ja nende kastutamisest. Tutvustatakse kuidas tänapäeval robootikainsener loob mehhaanikast, elektroonikast ja tarkvarast intelligentse süsteemi.

Õppeprogramm: Tootearendus ja robootika

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas arutletakse IT-rakendusvõimaluste üle ehituses, sest kogu tulevikuhoone projekteerimine, kontrollarvutused, ehitus ja haldus tiirleb kolmemõõtmelise täppismudeli/andmebaasi ümber. Tudengid on teinud Tartu kolledži peamaja, Tartu Tähetorni ja mitmete teiste Tartu hoonete mudelid. Töötoas uuritakse hoone konstruktsiooni ja materjale ning hinnatakse erinevate värvide, materjalikasutuste ja haljastuse efekti. Samuti simuleeritakse päikese ja varjude liikumist erinevatel aastaaegadel ja kellaaegadel ning leitakse sobivaimad kohad töölaudade paigutamiseks. Jalutatakse tulevikulinnas ja tekitatakse video vaadetest.

Õppeprogramm: Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas on võimalik külastada virtuaalreaalsusprillide abil TalTechi liginullenergiaühiselamut. Hoone mudeli põhjal tutvustatakse ka kasutatud liginullenergiahoone lahendusi.

Õppeprogramm: Hoonete sisekliima ja veetehnika

Kohti töötoas: 10

Registreeru töötuppa

Töötoas ehitatakse 10-liitrisesse ämbrisse liivast tee muldkeha, mida hakatakse tugevdama erinevate paberitega (printeri paber, küpsetuspaber, salvratikud). Muldkeha hakatakse pärast ehitamist koormama ja koormamise käigus selgitatakse välja, milline paber on parim tugevdamiseks.

Õppeprogramm: Teedeehitus ja geodeesia

Kohti töötoas: 10

Registreeru töötuppa

Töötoas meisterdame oma päikesepaneeliga laetava akuga lambi, mille saame ise kokku panna.

Õppeprogramm: Elektroenergeetika ja mehhatroonika

Kohti töötoas: 12

Registreeru töötuppa

IT-teaduskond

Töötoas demonstreeritakse raadioside lingi abil robotite omavahelist suhtlemist ristmiku ületamiseks. Õpilased saavad juhendaja abiga programmeerida ise robotile vastavaid käske, et robot oleks võimeline edukalt ristmikku ületama.

Õppeprogramm: Riistvara arendus ja programmeerimine

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Loodusteaduskond

Kaevandame šokolaadi. Magus töötuba annab ettekujutuse kaevandamise põhitõdedest. Šokolaadiküpsiste abil saavad osalejad ülevaate kaevandamise ja rikastamise protsessidest: eraldavad maagist väärtuslikku toorainet ning arvutavad maavara kaevandamisväärsust.

Õppeprogramm: Maapõueressursid

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Töötoas vaatame, kuidas töötavad koolis õpitud füüsikaseadused reaalses elus. Selleks tuleb osalejal ise läbi viia katse ja analüüsida saadud andmeid. Katsed on erinevatest füüsika valdkondadest. Soovi korral saab katseandmed saata töötlemiseks otse oma nutitelefoni või tahvelarvutisse.

Õppeprogramm: Rakendusfüüsika

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Majandusteaduskond

Viime läbi eksperimendi, kus väikesed rühmad peavad määratlema oma ühised väärtused. Aluseks võtame ühe väljamõeldud krimiloo, mille tegelaste käitumisele anname kõigepealt individuaalseid hinnanguid ja siis rühmade tervikhinnanguid. Eksperimendi käigus õpime vahetult üht-teist nii argumenteerimise, rühmatöö erinevate mehanismide kohta kui ka saab selgeks, mis on üks juhtimise suurimad väljakutseid.

Õppeprogramm: Ärindus

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas simuleeritakse avaliku kauba probleem, kus vaadeldakse erinevate grupiliikmete eelistusi panustada ühiskasutavatesse hüvedesse erinevatel ajaperioodidel.Töötuba simuleerib majanduskeskkonnas esinevat probleemi kõigile kättesaadavate hüvede pakkumisega, kus hüvest kasu saavad kõik, aga ainult osad on nõus selle hüve eest panustama.

Õppeprogramm: Rakenduslik majandusteadus

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Töötubade II voor

Inseneriteaduskond

Meisterdame kahest erineva takistusega metalltraadist termopaari ja kalibreerime selle ära multimeetri abil kasutades erinevaid füüsikalisi keskkondi, mille temperatuur on kindel (jää-vee segu, keev vesi jne). Märksõnad: temperatuur, füüsika, soojus, kalibreerimine.

Õppeprogramm: Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoa käigus õpetatakse huvilistele programmeerimise algtõdesid, roboti komponentide: andurite ja aktuaatorite ehitusest ja nende kastutamisest. Tutvustatakse kuidas tänapäeval robootikainsener loob mehhaanikast, elektroonikast ja tarkvarast intelligentse süsteemi.

Õppeprogramm: Tootearendus ja robootika

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas arutletakse IT-rakendusvõimaluste üle ehituses, sest kogu tulevikuhoone projekteerimine, kontrollarvutused, ehitus ja haldus tiirleb kolmemõõtmelise täppismudeli/andmebaasi ümber. Tudengid on teinud Tartu kolledži peamaja, Tartu Tähetorni ja mitmete teiste Tartu hoonete mudelid. Töötoas uuritakse hoone konstruktsiooni ja materjale ning hinnatakse erinevate värvide, materjalikasutuste ja haljastuse efekti. Samuti simuleeritakse päikese ja varjude liikumist erinevatel aastaaegadel ja kellaaegadel ning leitakse sobivaimad kohad töölaudade paigutamiseks. Jalutatakse tulevikulinnas ja tekitatakse video vaadetest.

Õppeprogramm: Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas on võimalik külastada virtuaalreaalsusprillide abil TalTechi liginullenergiaühiselamut. Hoone mudeli põhjal tutvustatakse ka kasutatud liginullenergiahoone lahendusi.

Õppeprogramm: Hoonete sisekliima ja veetehnika

Kohti töötoas: 10

Registreeru töötuppa

Töötoas ehitatakse 10-liitrisesse ämbrisse liivast tee muldkeha, mida hakatakse tugevdama erinevate paberitega (printeri paber, küpsetuspaber, salvratikud). Muldkeha hakatakse pärast ehitamist koormama ja koormamise käigus selgitatakse välja, milline paber on parim tugevdamiseks.

Õppeprogramm: Teedeehitus ja geodeesia

Kohti töötoas: 10

Registreeru töötuppa

Töötoas meisterdame oma päikesepaneeliga laetava akuga lambi, mille saame ise kokku panna.

Õppeprogramm: Elektroenergeetika ja mehhatroonika

Kohti töötoas: 12

Registreeru töötuppa

IT-teaduskond

Töötoas demonstreeritakse raadioside lingi abil robotite omavahelist suhtlemist ristmiku ületamiseks. Õpilased saavad juhendaja abiga programmeerida ise robotile vastavaid käske, et robot oleks võimeline edukalt ristmikku ületama.

Õppeprogramm: Riistvara arendus ja programmeerimine

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Loodusteaduskond

Kaevandame šokolaadi. Magus töötuba annab ettekujutuse kaevandamise põhitõdedest. Šokolaadiküpsiste abil saavad osalejad ülevaate kaevandamise ja rikastamise protsessidest: eraldavad maagist väärtuslikku toorainet ning arvutavad maavara kaevandamisväärsust.

Õppeprogramm: Maapõueressursid

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Töötoas saab proovile panna oma maitse- ja haistmismeele. On võimalus tajuda ja mõista kuidas teised meeled maitset mõjutavad, samuti saab teada kuidas maitseb umami, kuidas töötleb lõhnu aju, mismoodi muuta hapud toidud magusaks ja palju muudki põnevat.

Õppeprogramm: Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas vaatame, kuidas töötavad koolis õpitud füüsikaseadused reaalses elus. Selleks tuleb osalejal ise läbi viia katse ja analüüsida saadud andmeid. Katsed on erinevatest füüsika valdkondadest. Soovi korral saab katseandmed saata töötlemiseks otse oma nutitelefoni või tahvelarvutisse.

Õppeprogramm: Rakendusfüüsika

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Majandusteaduskond

Viime läbi eksperimendi, kus väikesed rühmad peavad määratlema oma ühised väärtused. Aluseks võtame ühe väljamõeldud krimiloo, mille tegelaste käitumisele anname kõigepealt individuaalseid hinnanguid ja siis rühmade tervikhinnanguid. Eksperimendi käigus õpime vahetult üht-teist nii argumenteerimise, rühmatöö erinevate mehanismide kohta kui ka saab selgeks, mis on üks juhtimise suurimad väljakutseid.

Õppeprogramm: Ärindus

Kohti töötoas: 25

Registreeru töötuppa

Töötoas simuleeritakse avaliku kauba probleem, kus vaadeldakse erinevate grupiliikmete eelistusi panustada ühiskasutavatesse hüvedesse erinevatel ajaperioodidel.Töötuba simuleerib majanduskeskkonnas esinevat probleemi kõigile kättesaadavate hüvede pakkumisega, kus hüvest kasu saavad kõik, aga ainult osad on nõus selle hüve eest panustama.

Õppeprogramm: Rakenduslik majandusteadus

Kohti töötoas: 15

Registreeru töötuppa

Laeb infot...