Tallinna Tehnikaülikool

Kursusel antakse eesti keeles baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest, oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks erinevates majandussektorites, kasutades MS Exceli ja R studio programme. Läbiviimise keel on eesti keel ja õpe toimub täies mahus kohapeal Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas.

Koolitus on mõeldud eelkõige teadmiste värskendamist vajavatele või algajatele andmeanalüüsi valdkonnas. Eelnev haridustase ei ole oluline, sest osalejatelt ei eeldada spetsiifilisi matemaatika alaseid teadmisi. Koolitus on kõigile, kellel on tööalaselt vajadus näha numbrite taha ja panna numbrid ''rääkima''. Antud ainekursus on suunatud erinevatele majandussektoritele ja ei ole kitsalt erialaspetsiifiline. Peamisteks sihtgruppideks on erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud. Koolitusgrupis vabade kohtade olemasolul saavad ESF VÕTI koolitustel osaleda ka teised täiskasvanute sihtrühmad. Õppeasutuse enda personal ja tasemeõppes õppijad sihtrühma ei kuulu.

poster koolitustvõimaluste kohta

Eesmärk

Anda baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks. Antud ainekursus on suunatud erinevatele majandussektoritele ja ei ole kitsalt erialaspetsiifiline. Praktilise andmeanalüüsi oskuste arendamisel tuginetakse lisaks tavakasutajale tuttavale MS Excelile ka osalejate suunamist suurandmete analüüsimiseks sobiva R studio kasutamisele.

Teemad

  1. Statistika aine ja meetod.
  2. Kirjeldavad statistikud. 
  3. Tõenäosusjaotused. 
  4. Valimvaatlus. 
  5. Statistilised hüpoteesid. 
  6. Nähtustevahelised seosed. 

Läbiviimise keel: eesti keel

Koolituse periood: laupäeviti, kell 10 - 17:15, perioodil 14. september - 26. oktoober; viimane kohtumine laupäeval, kell 14:00-19:00 02. november 2024

Laeb infot...