Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskond korraldab uue aasta alguses tasuta täienduskoolituse „Kaug- ja hübriidtöö jaoks vajalike üldoskuste arendamine“, mille eesmärk on parandada töötajate teadmisi,  arendada võtmepädevusi ja oskusi, et toime tulla kaugtöös esilekerkivate väljakutsetega.

Arvutid

Erinevate uuringute 10-aasta prognoosid ennustavad kaugtöö jätkuvat olulisust. Esile on kerkinud ka uus ning suurema paindlikkusega töötamise vorm – hübriidtöö. Hübriidtöö eeldab aga töötajatelt keskmiselt paremaid digioskusi ja oskust töötada virtuaalsetes keskkondades, mis tähendab varasemast suuremat iseseisvust, võimekust organiseerida oma tööd ja tööalaseid suhteid ning võtta ka suuremat vastutust oma töötulemuste eest. Koolitusele on oodatud kõik need, kes tunnevad vajadust tulla paremini toime muudatustega töökeskkonnas ja töötegemise viisides.

Pärast koolitust oskab õppija eesmärgistada ja planeerida oma tegevusi, teades enda tugevusi ja nõrkuseid, oskab kõrvaldada või ohjata segajaid, et vähendada töökatkestusi ning hoida motivatsiooni ja fookust. Samuti saab ülevaate virtuaalse töö eripäradest. Koolitus toimub ajavahemikus 01.02 - 31.03.2023.

Kursus saab teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi toel.

Lisainfo ja registreerimine

Laeb infot...