Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskond korraldab uue aasta alguses tasuta täienduskoolituse „Praktiline ringmajanduse rakendamine ettevõttes“. Kursuse sihtgrupiks on spetsialistid, kes on huvitatud uutest suundadest tootmises ning ringmajanduslike võimaluste ära kasutamisest seoses muutunud ressursside kättesaadavusega. Samuti ootame õpihuvilisi, kes soovivad omandada uusi metoodilisi oskusi ärimudelite kaardistamisel, võrdlemisel ja sobivuse hindamisel. 

Kaks tudengit

Peaaegu kõik tootmisettevõtted tekitavad kõrvalsaadusi, mis sageli lähevad pärast tootmisprotsesse raisku. Tänapäeval saab kõrvalsaadusi kas taaskasutada või töödelda lisaväärtusega toodeteks. Huvi kõrvalsaaduste kasutamise vastu kasvab ja näiteks jätkusuutlikes ettevõtetes kaalutakse kõrvalsaaduste kasutamist umbes 90% projektidest. Materjalide ja kõrvalsaaduste taaskasutamise ja töötlemisega saab kokku hoida ettevõtte kulusid või isegi uus äri luua. TalTechi majandusteaduskonna täienduskoolitus pakub selliste väljakutsetega toimetulekuks mitmekülgseid teadmisi ja praktilisi oskusi.

Kursuse esimeses osas käsitletakse ringmajanduse, rohepöörde ja jätkusuutlikkuse valdkonna peamisi mõisteid, trende ja suundi, millega väikese ja keskmise suurusega ettevõte peaks arvestama ning millega ettevõtte töötaja peaks kursis olema.  Teise osa kursusest moodustab analüüsimudeli ja töövahendite tundmaõppimine, et valitud tootmissektoris ja vaatlusettevõttes ringmajanduslikke ärimudeleid kaardistada ja hinnata. Kolmanda osa kursusest moodustab valitud väike- ja keskmise suurusega ettevõtte (SME) ringmajanduslike ärimudelite/võimaluste  ning barjääride kaardistamine ja valikute süstematiseerimine, valikute hindamise aluste leidmine. Koolitus toimub ajavahemikus 18.01 - 15.03.2023 ning saab teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ programmi abil.

Lisainfo ja registreerimine

Laeb infot...