Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskus korraldavad järjekordse ehitusvaldkonna otsustajate ja spetsialistide konverentsi 2.09.2020 algusega kell 8.30 Viru konverentsikeskuses Tallinnas.

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskus korraldavad järjekordse ehitusvaldkonna otsustajate ja spetsialistide konverentsi 2.09.2020 algusega kell 8.30 Viru konverentsikeskuses Tallinnas.

Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Konverents on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast praktikasse ja praktikast teooriasse.

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

09:00 – 12:30 Suur saal Grande 1

AVASEKTSIOON

09.05 – 09.25 Energiapoliitika kujundamine, kaugkütte ja kaugjahutuse valdkonna perspektiivid
Timo Tatar, MKM

09.25 – 09.45 Ehituse pikk vaade
Jüri Rass, MKM

09.45 – 10.05 Ehitusregistri uuendamine
Taavi Jakobson, MKM

10.05 – 10.30 Niiskusturvaline ehitamine – alt tuulutatud põrandad (inglise keeles)
Miimu Airaksinen, RIL

10.30 – 11.00 kohvipaus

11.00 – 11.30 Hoonete süsinikujalajälg regulatsiooni (inglise keeles)
Matti Kuittinen, Soome keskkonnaministeerium

11.30 – 11.50 Hoonete pikaajaline rekonstrueerimise strateegia
Jarek Kurnitski, TalTech

11.50 – 12.10 Energiatõhusus, teadlik disain ja tehnosüsteemid arhitekti töös
Jaan Kuusemets, TalTech

12.10 – 12.30 Tuleviku linna uuringud (inglise keeles)
Jenni Partanen, TalTech

12:30 – 13.30 Lõuna

13.30 – 17.10 Paralleelsektsioon

BIM JA NIISKUSTURVALISUS
Ruum Grande 3

13.30 – 13.50 Mikrobioloogilised tundemärgid ja mõõtmismeetodid probleemsetes hoonetes (inglise keeles)
Heidi Salonen, Aalto Ülikool

13.50 – 14.10 Rõhkude erinevuse ja ventilatsiooni roll sisekliimaprobleemidega koolimajade renoveerimisel (inglise keeles)
Camilla Vornanen-Winqvist, Aalto Ülikool

14.10 – 14.30 Niiskuse mõõtmine ja mikrobioloogilised uuringud Eestis
Kalle Pilt, SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskus

14.30 – 14.50 Niiskusturvalisuse haldamise kava projekteerimises ja ehitusprotsessis
Kristo Kalbe, TalTech  

14.50 – 15.10 Niiskuse väljakuivamine teraspaneelist
Targo Kalamees, TalTech

15.10 – 15.30 kohvipaus

15.30 – 15.50 BIM-projekteerimise arengud – BIM koordinaatori kogemus
Ülari Mõttus, IC Project Management

15.50 – 16.10 Kaugseire kasutamine ehitusprotsessi kaardistamises
Raido Puust, TalTech 

16.10 – 16.30 Ehitusprotsessi digitaalkaksikud: mis see on ja miks seda on vaja?
Ergo Pikas, Aalto Ülikool

16.30 –16.50 Betoonelemendi diagonaalsidemete külmasild
Paul Klõšeiko, TalTech 

16.50 – 17.10 Külmasildade arvutuste lihtsustamine
Jaanus Hallik, TalTech

13.30 – 17.10 Paralleelsektsioon

 

ENERGIATÕHUSUS JA SISEKLIIMA
Ruum Grande 1

13.30 – 13.50 Sisekliimastandardi uus rahvuslik normlisa EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019
Jarek Kurnitski, TalTech 

13.50 – 14.10 Õhu liikumise kiirus ja kasutajakogemus moodsates büroohoonetes
Martin Kiil, TalTech, O3 

14.10 – 14.30 RKAS-i uuendatud tehnilised tingimused
Mikk Maivel, RKAS

14.30 – 14.50 Madaltemperatuurilise võrgu arendamine kaugküttes
Igor Krupenski, HeatConsult

14.50 – 15.10 Õhuhaarde ja heitõhu avade paigutamise alused
Ülar Palmiste, TalTech 

15.10 – 15.30 kohvipaus

15.30 – 15.50 Ärikinnisvara tehnosüsteemide diagnostika ja mudelipõhine juhtimine
Marko Eltermann ja Dagmar Teppe, R8

15.50 – 16.10 Ärikinnisvara rekonstrueerimise vajadus vs tänane tegevus ehitusturul
Helena Kuivjõgi, TalTech 

16.10 – 16.30 Sooja vee ja küttesüsteemi ringluskaod korterelamutes
Anti Hamburg, TalTech, TTK

16.30 – 16.50 Heitvee soojustagastuse lahendused hoonetes
Karl Sachris, Novarc/ TalTech 

16.50 – 17.10 Ehitusmaterjalide süsinikujalajälje arvutus LCA metoodikaga ja tööriistad
Anni Oviir, Bionova

Tasu EKVÜ ja EEL liikmetele 40 €, mitteliikmetele 80 € ja üliõpilastele 20 €. Kohtade arv on piiratud. Koolituse hind sisaldab lõunat.

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

EEL liikmetel ja üliõpilastel palume registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee . Üliõpilased peavad märkima õppeasutuse ja eriala ning sisseastumise aasta.

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 6,6 TP. Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 6,6 TP

Laeb infot...