Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur ootab kõiki huvilisi osalema tänavusel teaduse populariseerimise projektikonkursil 2. märtsini. 
 

Juba 15. aastat toimuva konkrss toetab tegevusi, mis tutvustavad teadustegevusi laiemalt ning äratavad huvi teaduse, teadussaavutuste ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, mis on suunatud kooliõpilastele, propageerivad eesti keele kasutamist teaduskeelena ning tutvustavad interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

 „Meil on hea meel selle üle, et igal aastal on projektikonkursile tulnud vahvaid uusi projekte, mis aitavad teadust eestimaalastele lähemale tuua üha rohkem. Üle pika aja õnnestus rahastamise mahtu suurendada kahesaja tuhande euroni,“ selgitas konkursi olulisust teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Osalema on oodatud kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Konkursi tulemused kinnitatakse aprilli lõpuks. Üksiktaotluse summale ei ole seatud ülem- ega alampiiri.

Konkursile saab taotlusi esitada järgmisteks tegevusteks:

  • õpilastele mõeldud teadust populariseerivad tegevused;
  • üliõpilaste korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
  • audio-visuaalsete materjalide koostamine ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele- ja raadiosaated jne);
  • populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
  • laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Möödunud aastal viidi teaduse populariseerimise projektikonkursi toel muuhulgas ellu näiteks mitmete laiemale publikule suunatud näituseprojektide digilahendused ja trükivalgust nägi raamat „Lood ja leiud Tallinna algusest“. Samuti jätkusid Raadio 2 saatesari „Puust ja punaseks” ja Tallinna Ülikooli projekt „1 Minuti Loeng“ ning eetrisse läks köögiteadust tutvustava telesarja „Magus Molekul“ teine hooaeg. Kokku rahastati 2020. aastal 30 projekti.

Täiendava info projektikonkursi tingimuste ja taotluses esitatava informatsiooni kohta leiab veebilehelt www.etag.ee/projektikonkurss. Konkursi lehelt leiab ka ülevaate kõigist varasematel aastatel rahastatud projektidest.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:
Katrin Saart
Konkursi koordinaator
Tel 730 0378
katrin.saart@etag.ee

Laeb infot...