Tallinna Tehnikaülikool

Ettekanne keskendub küberturvalisusele merenduses: arvutid, võrgud, IOT, tarkvara, keerulised süsteemid ja seadmed on kõikjal - laeva sillas, masinaruumis ja sadamainfrastruktuurides. Seega, digitaliseerimine suurendab ka merenduse ründepinda: sadamate blokeerimine, sissetungi katsed või laeva funktsioonide muutmine.

RS

Yvon Kermarrec on IMT Atlantique'i arvutiteaduste professor. Ta on omandanud doktorikraadi arvutiteadustes ja seejärel HDR (ehk habilitatsioon).

Tema teadus- ja õppetegevus on seotud hajutatud süsteemide, turvalisuse, tarkvaratehnika ja tarkvara töökindluse teemadega. Ta oli New Yorgi Ülikooli Courant Institute'i (NYU) teadur, Raytheoni (Vancouver, BC) tarkvaraarhitekt enne tööle asumist Telecom Paris'i ja seejärel IMT Atlantique'i.

Alates 2016. aastast on Yvon Kermarrec olnud mereväesüsteemide küberturvalisuse õppetooli juhataja, milles osalevad Naval Group, Thales, Prantsuse merevägi ja teadlased. Ta juhatab ja juhib õppetooli uurimisrühma ning koordineerib teadustegevust koos tööstuspartnerite ja Prantsuse mereväega.

Digitaliseerimine suurendab ka merenduse ründepinda: sadamate blokeerimine, sissetungi katsed või laeva funktsioonide muutmine. Need tegevused võivad omada rahalisi, inimlikke, tehnoloogilisi ja peamiselt keskkonnamõjusid. Küberturvalisus on praegu merenduses suur probleem. 10 aastat tagasi on loodud sellele teemale pühendatud õppetool, et uurida antud valdkonda teaduslikust vaatenurgast ja tõsta erinevate sidusrühmade küberteadlikkust. Ettekandes tutvustatakse uurimisküsimusi, väljakutseid ja võimalusi turvalisuse käsitlemiseks selles konkreetses kontekstis ning õppetooli tulemusi ja edu.

Lisainfo: laivi.rello@taltech.ee

MS TEAMS: Meeting ID: 375 301 039 282 Passcode: UodX27

Laeb infot...