Tallinna Tehnikaülikool

Järgmine teadusseminar TalTech Eesti Mereakadeemias Merenduse küberjulgeoleku keskuse seminaride sarjast toimub 15. mail kell 15:00-17:00.

Seminar toimub Eesti Mereakadeemias Kopli 101 ruumis 208 ja MS Teams’is

RS Tauri

Ettekandja sissejuhatavad märkused

Eesti lipu all sõitnud parvlaev Estonia uppus 28. septembril 1994 plaanipärase reisi käigus Tallinnast Stockholmi. Laeva pardal oli 989 inimest, kellest pääses eluga ainult 137. Õnnetuse uurimise Eesti, Soome ja Rootsi ühiskomisjoni (JAIC) lõpparuanne avaldati 1997. aasta detsembris.

28. septembril 2020 avalikustati videosalvestis, millel on näha läbivat vigastust parvlaeva Estonia laevakere paremas pardas. Sellest tulenevalt otsustas Ohutusjuurdluse Keskus 2. oktoobril 2020 koostöös Soome ja Rootsi partnerasutustega algatada ilmnenud uue informatsiooni põhjal parvlaeva Estonia õnnetuse uute asjaolude esialgse hindamise.

Esialgse hindamise eesmärgiks on selgitada välja varem teadmata olnud vigastuste tekkepõhjused, hinnata JAIC-i lõpparuandes esitatud järelduste paikapidavust ning kas parvlaeva Estonia õnnetuse ohutusjuurdlus tuleks taasavada.

Kolmekümne aastaga on laevaõnnetuste juurdluseks kasutatavad vahendid ja meetodid oluliselt edasi arenenud. Ettekandes antakse parvlaeva Estonia esialgse hindamise näitel ülevaade, kuidas nüüdisaegsete vahenditega on võimalik uurida merepõhja, vrakke ja veesammast nende kohal ning kasutada digitaalseid mudeleid ja mudeldamist analüüside läbiviimiseks.

Lühike elulookirjeldus

Tauri Roosipuu meretee algas kümnendas klassis, kui ta lõpetas Eesti Mereakadeemia Pärnu Merenduskeskuses madruse kursuse, millele järgnes vahimadruse töö Eesti väikesaarte laevadel ja aasta Eesti Mereväe miinilaevade divisjonis, teenides aega vanemmadruse auastmes.

Tauri Roosipuu erialane areng hõlmas praktikat Eesti Mereakadeemias, alustades vahimadrusena veeremilaeval, liikudes edasi kadetiks segalastilaevadel ja lõpuks töötades vahitüürimehena segalasti- ja parvlaevadel.

Aastatel 2019-2021 õppis Tauri Roosipuu Tallina Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia magistriõppe merenduse magistriõppes ja lõpetas selle cum laude. Näidates mitmekülgsust ja juhtimisoskust, siirdus ta Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhi ametikohale, kus ta töötas aastatel 2020-2022.

Praegu panustab Tauri Roosipuu oma teadmisi Ohutusjuurdluse Keskuses, kus ta alates 2021. aastast on oluline liige projektimeeskonnas, mille ülesanne on anda hinnang parvlaeva ESTONIA õnnetusega seotud uutele asjaoludele.

Kontakt: Kristi Treffner kristi.treffner@taltech.ee

Osale Teamsis

Meeting ID: 376 967 857 462, Passcode: TboEwU

Laeb infot...