Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaolümpiaad

2023. aastast alates toimub tehnikaolümpiaad kahes voorus:

Teoreetilise vooru toimumise aeg: 4. veebruar 2023, kell 11.00 - 15.00 (avatud kõigile)
Praktilise vooru toimumise aeg: 18. veebruar 2023, kell 10.00 - 15.00 (teoreetilise vooru alusel kutsutud)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikaülikool
Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool, Inseneriteaduskond

Lisainfo ja registreerimine

2023 toimub Tallinna Tehnikaülikooli II tehnikaolümpiaad, mis on uus ning erinevaid erialasid hõlmav olümpiaad. Inseneriteaduskonna esindajad pakuvad välja huvitavaid rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, et leida üles just kõige nutikamad noored õpilased Eestis. Ülesannete lahendamiseks on tarvis tehnilist taiplikkust ja leidlikku mõtteviisi ning häid teadmisi nii matemaatikas, füüsikas kui ka keemias. Olulised ei ole niivõrd faktiteadmised, vaid probleemide lahendamise ning järelduste tegemise oskus. Osaleda võivad kõik gümnaasiumi astme õpilased. Parimatel on võimalik kindlustada sissepääs Tallinna Tehnikaülikooli!

Olümpiaad koosneb kahest osast:

* Teoreetilise osa lahendamine nõuab põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning lisaks tehnilist taiplikkust ja loogilise tuletamise oskust.

* Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega. Praktiliste ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel kasutada mõõte- või tööriistu ning uurida ja kirjeldada erinevate tehnoloogia süsteemide toimivust.

Olümpiaadi viiele edukamale on välja pandud rahalised auhinnad lisaks on kahekümnel edukamal õpilasel, kes on saanud olümpiaadi tulemuseks vähemalt 60%, võimalus asuda gümnaasiumi lõpetamise järel õppima TalTechi mis tahes erialale (v.a arhitektuuriõpe) väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

Tehnikaolümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridus- ja Teadusministeerium – Vikipeedia

Laeb infot...