Tallinna Tehnikaülikool

Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 16.00 toimub raamatukogu 2. korruse lugemisalas näituse „Meie lugemisvara 100 aastat tagasi“ viimane tutvustus.

Esimestest meie ülikoolis kasutusel olnud õpikutest on näitusel saksakeelne diferentsiaal- ja integraalarvutuse õpik kõrgkoolidele „Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung“, Leipzig, 1910. See raamat on ainuke, mis on meie raamatukogus vastu pidanud 100 aastat. Teised raamatud on kõik hiljem hangitud.

Vanim eestikeelne raamat näitusel ja ühtlasi ka raamatukogus, on H. Laakmanni kirjastuses 1867. aastal ilmunud „Wisika, ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest“. Raamatu on „Tallinna keelde“ pannud kirikuõpetaja ja ÕESi asutaja Carl Gottlieb Reinthal. Näitusel on veel teisigi harivaid raamatuid, näit „Suguelu ja tema eksimused: Mis noorte inimestele teada sünnis ja abielurahwale teada tarwis“, 1905.

Huvi võiks pakkuda ka „Kirjakirjutaja ehk juhatus, kuidawiisi tuleb mitmesugusi kirjasi, kontrahtisi, kwitungisi, wõla-ja wolikirjasi, testamentisi, wekslisi ja rehnungisi kirjutada“, 1889 jpm.

Näituse koostas raamatukogu 100. juubeliks Taimi Nurmiste, 620 3554; kujundas Tiia Eikholm.

Laeb infot...