Tallinna Tehnikaülikool

14. veebruaril 2024 toimub Eesti alalises esinduses EL juures seminar, kus räägitakse turvalise ja usaldusväärse tehisintellekti arendamisest Euroopas. Ürituse korraldab TalTechi tarkvarateaduse instituudis alguse saanud kompetentsikeskuse projektitiim koos Eesti Teadusagentuuri Brüsseli bürooga.

Koodiread ja digitaalse naise pea kuju

Brüsselis toimuva ürituse eesmärk on rõhutada tehisintellekti turvalisususe, korrektsuse ja eetilisuse olulisust innovatsiooni edendamisel ühiskonnas. Need kolm põhimõtet on ka tulevase keskuse (Estonian Center for Safe and Trustworthy Artificial Intelligencefookusteemad. Ürituse juhatavad sisse TalTechi teadusprorektor Tiit Lukk ning Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Marten Kokk

Ürituse põhiettekannete rõhk on Euroopa tehisintellekti strageegial, Eesti kogemusel ning teaduse vaatel. Ettekannetega esinevad tehisintellekti valdkonna spetsialistid avalikust sektorist, Euroopa Komisjoni valdkonnaeksperdid ning partnerülikoolide professorid. Ettekannetele järgneb ka paneeldiskussioon teemal “Korrektne, turvaline ja eetiline tehisintellekt” ning üritust modereerib endine väliskaubandus- ja IT minister ning ettevõtja, Kaimar Karu.

Estonian Center for Safe and Trustworthy Artificial Intelligence (ECSTAI) tehisintellekti tippkeskuse tegevusfookus keskendub kolmele põhiteemale: tehisintellekti turvalisus, korrektsus ja eetilisus. Läbi nende kolme põhiteema panustame AI ja digitaliseerimise arendamisse horisontaalselt erinevates valdkondades nagu tervis, haridus, majandus, õigus, jne., nii era- kui avaliku sektori vaates. ECSTAI keskus on kõikehõlmav ja dünaamiline platvorm, mis ühendab erasektori, avaliku sektori ja teaduse jõud, tagamaks AI-põhist innovatsiooni ja arengut nendes olulistes valdkondades.

Kaasates keskuse arendamisse parimad teadlased ja spetsialistid Eestist ning partnerülikoolidest Saksamaalt (Müncheni Tehnikaülikool) ja Hollandist (Radboudi ülikool), ei ole ECSTAI pelgalt Eesti arengule suunatud keskus, vaid koostöös rahvusvaheliste partneritega ning rahvusvahelisi tippeksperte Eestisse tuues rahvusvaheline suunanäitaja globaalselt kriitilise tähtsusega valdkonnas.

Ingliskeelse töökeelega üritusel osalemiseks on vajalik registreerumine.

Info ja registreerumine hiljemalt 9. veeburariks

Laeb infot...