Tallinna Tehnikaülikool

14. jaanuaril 2023 korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse ja Nurkse instituudid ülemaailmse loogikapäeva puhul töötoa eesti ja Eestiga seotud loogikute kokkusaamiseks. Eesti teaduste akadeemia saalis toimuv töötuba on hübriidne ehk osaleda saab ka Zoomi kaudu.

Idee on viia kokku eesti ja Eestiga seotud loogikuid ja loogikahuvilisi, hõlmates seejuures nii filosoofilist kui ka matemaatilist/arvutiteaduslikku loogikat ja loogikat tehismõistuses. Ettekannetega esinevad Tartu Ülikooli krüptoloogiaprofessor Dominique Unruh, Tallinna Tehnikaülikooli rakendusliku tehisintellekti professor Tanel Tammet, Istanbuli Tehnikaülikooli teadur Giovanni Mion jt.

Inimeseks olemisele on tunnuslikud teadlikkus, teadmine ja mõistuspära.
Loogikal kui õpetusel korrektsest arutelust on olnud ja on jätkuvalt väga tähtis roll filosoofia ja täppisteaduste arengus. Ülemaailmset loogikapäeva on tähistatud 14. jaanuaril alates 2020. aastast UNESCO egiidi all (ja veel ilma selleta juba 2019. aastal). Kuupäevaks on valitud Kurt Gödeli surma- ja Alfred Tarski sünnikuupäev, kummardusena kahele 20. sajandi tähtsaimale loogikule (vt http://wld.cipsh.international/).

Eestis tähistame ülemaailmset loogikapäeva tänavu kolmandat korda. Üritust korraldavad Amirouche Moktefi, Tarmo Uustalu ja Niccolò Veltri Tallinna Tehnikaülikoolist.

Osavõtt on prii.

Lähem info ja registreerimine

Osavõtuks kohapeal palume registreeruda 10. jaanuarini. Zoomi lingi saadame registreerunutele.

Laeb infot...