Tallinna Tehnikaülikool

15. jaanuaril 2024 toimub Eesti teaduste akadeemia saalis (Kohtu 6, Tallinn) töötuba ülemaailmse loogikapäeva (14. jaanuaril) tähistamiseks. Tallinna tehnikaülikooli tarkvarateaduse ja Nurkse instituutide korraldatav töötuba on hübriidne ehk osaleda saab ka Zoomi kaudu.

Töötoa mõte on tuua kokku Eesti ja Eestiga seotud loogikuid ja loogikahuvilisi, hõlmates seejuures nii filosoofilist kui ka matemaatilist/arvutiteaduslikku loogikat ja loogikat tehismõistuses.

Ettekannetega esinevad Helsingi ülikooli professor Jan von Plato, Stockholmi ülikooli professor Valentin Goranko, Microsoft Researchi juhtivteadur ja Eesti teaduste akadeemia välisliige Margus Veanes ning mitmed loogikateadlased Eestist.
Jan von Plato on Euroopa teadusnõukogu grandi Gödeliana raames dešifreerinud sadu lehekülgi Kurt Gödeli kiirkirjalisi märkmeid. Neist ilmneb, et Gödel tegi palju avastusi, mida ta ei avaldanud kellelegi.

Töötuba korraldavad Amirouche Moktefi, Tarmo Uustalu ja Niccolò Veltri Tallinna tehnikaülikoolist.

Osavõtt on prii. Lähem info ja registreerumine töötoa veebilehel: https://cs.ioc.ee/lsg/wld24/. Osavõtuks kohapeal saab registreeruda 8. jaanuarini. Registreerunutele saadetakse Zoomi link.

Inimeseks olemisele, nii indiviidina kui ka ühiskonna liikmena, on tunnuslikud teadlikkus, teadmine ja mõistuspära. Loogikal kui õpetusel korrektsest arutelust on olnud ja on jätkuvalt väga tähtis roll filosoofia ja täppisteaduste arengus. Praegune segane ajajärk osutab valusalt, kui halbade tagajärgedeni võib viia tõe ja järelduvuse ideede hägustamine. 14. jaanuari hakati loogikapäevana tähistama 2019. aastal ning alates 2020. aastast on seda tehtud UNESCO egiidi all. Kuupäevaks valiti Kurt Gödeli surma- ja Alfred Tarski sünnikuupäev, kummardusena kahele 20. sajandi tähtsaimale loogikule (vt http://wld.cipsh.international/).

Eestis tähistame ülemaailmset loogikapäeva 2024. aastal neljandat korda.

Laeb infot...