Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid riiklikule konkursile kuni 16. septembrini 2019.

Töid saab esitada Eesti Teadusagentuuri konkursikeskkonnas https://konkursid.etag.ee. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.
Konkursi eesmärk on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele antakse sel aastal välja rohkem eripreemiaid kui kunagi varem: Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ja riigiõiguse, Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja Uno Lauri merenduse eripreemiad.

Preemiafond on sel aastal 77 277,79 eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt:
Riiklikud preemiad (antakse välja neljas valdkondlikus kategoorias):
• rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
• magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
• doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot); 
• kaks valdkondade ja tasemete ülest peapreemiat väärtuses 3600 eurot; 
Eripreemiad:
• Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad, kokku 5497,79 euro väärtuses;
• Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad, kokku 2300 euro väärtuses;
• Välisministeeriumi eripreemiad, kokku 1500 euro väärtuses;
• Sotsiaalministeeriumi eripreemiad, kokku 3400 euro väärtuses;
• Muinsuskaitseameti eripreemiad, kokku 1600 euro väärtuses;
• Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia, 1000 eurot.

Eesti Teadusagentuur korraldab üliõpilaste teadustööde konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tänavu juba 28. korda.

Lisainfo:
• Konkursi veeb
• Konkursi tingimused

Konkursi koordinaator: 
Sirli Taniloo
telefon: 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee 
 

Laeb infot...