Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on avanud kandideerimise 2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

teadustööde konkurss
Pilt: Unsplash

Osalema oodatakse kõikide erialade ja kõrgharidusastmete üliõpilasi, kes tunnevad, et nende teadustöös võib olla potentsiaali preemiaks.

Töid oodatakse loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast.

Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes. 

Kõigis valdkondades antakse igal õppeastmel välja riiklikud preemiad. Lisaks ootavad osalejaid eripreemiad Eesti Teaduste Akadeemia presidendilt ja riigiõiguse sihtkapitalilt, Välisministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt, Riigikogu Kantseleilt, Muinsuskaitseametilt, Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuselt ning Pere Sihtkapitalilt. Sel aastal annavad esmakordselt välja eripreemia ka Rahandusministeerium ja Siseministeerium.

Konkursi preemiafond on sel aastal 95 677,79 eurot. Üliõpilaste töid hindab riiklik konkursikomisjon, mille esimees on Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang.

Konkursile kandideerimise lõpptähtaeg on 15. september. Teadustöö tuleb esitada eesti keeles, võõrkeelsele tööle tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte.

Tööde esitamine toimub ETAG-i konkursside veebikeskkonnas: https://konkursid.etag.ee. Samas saad tutvuda ka konkursi tingimustega: https://www.etag.ee/uliopilasteadustood.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub juba 21. korda, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Signe Toomla, konkursi koordinaator (signe.toomla@etag.ee)

Laeb infot...