Tallinna Tehnikaülikool

23.08.–30.09.21 on TalTechi raamatukogu 2. korruse lugemisalas näitus “Uno Roosvalti kalligraafia ja illustratsioonid”.

Näituse avamine on esmaspäeval, 23. augustil kell 16.00.

Kunstnik Uno Roosvalt on sündinud Tallinnas 22. augustil 1941. Esmase kunstihariduse omandas ta Tartu Kunstikoolis (1956–1962), õpinguid jätkas Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1963– 1969) maali erialal. Näitustel esineb alates 1968. a. Ta on töötanud aastaid ERKI/EKA õppejõuna, olnud maali õppetooli juhataja (1985–1995).

Ta on alates 1975. a Eesti Kunstnike Liidu liige, alates 2010. a auliige. Teda on pärjatud mitmete kunstipreemiatega, viimastel loomeaastatel saanud Eesti Maalijate Liidu preemia (2000), Konrad Mäe preemia (2011), Erik Haameri kunstiauhinna (2018), Kristjan Raua kunstipreemia (2019).

Uno Roosvalt on aastakümnete jooksul järjekindlalt arendanud realistlikku maastikumaali. Tema loomingu läbivaks meelismotiiviks on olnud loodus – rannamaastikud, mäed ja kaljud. Teda tuntakse aga ka kui kristlikku kunstnikku, ta on Märjamaa kiriku altarimaali autor. Nii argise kui üleva tähendus on tema maalidel omandanud dimensioonid, mis toidavad inimlikku lootust.

Käesolev näitus kajastab kunstniku läbi elu kestnud suhet Jumalaga ja soovi kajastada religioosseid teemasid. Seda on ta teinud juba noorest east peale, illustreerides religioosse sisuga raamatuid, mida nõukogude võimu tingimustes võis üldse välja anda ja kujundades Eesti Evangeelsele Luteri Kirikule (EELK) olulisi dokumente.

Alates 1967. aastast hakkas ta koostama kirikuaasta kalendrit, mis kujutas endast iga kuu ja iga kirikliku püha kohta tehtud pilti ja lühikest religioosset kalligraafilist teksti. Need 1967. ja 1968. a ilmunud kalendrid jäid ainueksemplarideks, sest see tegevus ei olnud tollastele võimudele vastuvõetav. Samuti jäid ainueksemplarideks tema kirikuõpetajast isa valikjutluste kogu, mille ta kalligraafilises kirjas raamatuks kirjutas ja kujundas ning raamat “Meie Isa Palve”. 1983. a andis EELK Konsistoorium välja Martin Lutheri Väikese Katekismuse, mille kunstnik piltidega illustreeris.

Avastades eelpoolnimetatud kunstiteosed, pakkus Enn Jaanisoo, bibliofiil ja mehaanikainsener (TPI, 1973) Uno Roosvaltile võimalust anda välja need rariteetsed ja väikesearvulised tööd nummerdatud, signeeritud ja kaunilt kujundatud nahkköidetena. Need raamatukesed ongi nüüd nahkköitesse jõudnud ja esmakordselt näitusele välja pandud. Näitusel on ka mitmeid Enn Jaanisooga ühistöös koostatud raamatuid, näit “Armastuse Ülemlaul. Kui homme ilma minuta”, milles on kasutatud valikut nõukogude ajal välja antud raamatute illustratsioonidest ja mapp “Merelähedus” üheksa graafilise lehega.

Käesolev näitus on Enn Jaanisoo tähelepanuavaldus Uno Roosvaltile tema 80. juubeliks.

Uno Roosvalt

Näituse kujundas Tiia Eikholm, tel 620 3562.

Laeb infot...