Tallinna Tehnikaülikool

Ameerika Ühendriikide saatkond teatab, et taas kord on võimalik esitada sooviavaldusi kutsumaks Ameerika Ühendriikidest õppejõude/lektoreid ülikoolidesse Fulbright Scholar Program’i kaudu 2023-2024. õppeaastaks. Ootame sooviavaldusi tagasi hiljemalt 10. novembriks, 2021

 Stipendiumi pikkuseks võib olla üks või kaks semestrit ja eduka kandidaadi kõik kulud kannab Ameerika Ühendriikide valitsus. Kutsuja/ülikool hoolitseb külalisõppejõu vastuvõtu/tööhõive, tööpaiga ja elamisloa/D-viisa taotlusega abistamise eest ning võimalusel abistab majutuse leidmisel. Õppejõu kutsumine ei tekita vastuvõtvale ülikoolile lisakulu, sest õppejõu palk, elamiskulud, reisikulud ja tervisekindlustus on grandi poolt kaetud.

Tegemist on konkursiga – teie täidetud vormi alusel avatakse vabad kohad Eestisse ning nendele asuvad kandideerima kõik kvalifitseeritud soovijad USA ülikoolidest. Soovitaksime taotlusesse lisada nii palju detaile, kui peate vajalikuks ning kindlasti soovitame tingimustesse lisada võõrustava ülikooli kutsekirja olemasolu vajalikkuse; nii saate te juba kandideerimisprotsessi ajal teada, kes USAs teie pakutavast positsioonist võiks huvituda ning kas kandidaadi kvalifikatsioon vastab ka teie ootustele.

Peale seda, kui konkurss USAs on lõppenud, teavitatakse meid stipendiumivõitjatest (valiku, kes konkursi edukalt läbib teeb USAs Fulbright Scholar Board koostöös stipendiumit administreeriva üksusega Council of International Exchange of Scholars, CIES) ning me võtame kiirelt ühendust nende koolidega, kelle kuulutustele vastajad võitjateks osutusid.

Umbkaudne ajagraafik on järgmine:
Oktoober 2021 USA Saatkond palub koolidel esitada positsioonide kirjeldused.
Detsember 2021 info edastatakse CIESile, kes omakorda avaldab kirjeldused Fulbrighti programmi kataloogis, mille alusel USA õppejõud kandideerima asuvad.
Jaanuar 2022 konkurss avaneb, kandidaadid asuvad ühendust võtma koolidega.
Oktoober 2022 konkurss lõpeb, komisjonid asuvad hindamisi läbi viima.
Detsember 2022 valitakse välja põhi – ja varukandidaadid.
Jaanuar – veebruar 2023 USA saatkonda teavitatakse võitjatest. Saatkond omakorda võtab ühendust koolidega, kelle taotlustele vastavad võitjad on.
Kevad 2023 ettevalmistused saabumiseks.
Sügis 2023/talv 2024 USA õppejõud saabuvad.

 2022-2023 tulemuste kohta loodetakse kuulda 2022. aasta jaanuaris/veebruaris, kandidaatidega võetakse ühendust.

Taotlus ei ole nimeline - teie poolt väljakuulutatud kohale võivad kandideerida mitmed huvilised Ameerikast. Samas on võimalik oma häid kontakte kandideerima innustada. Eestisse kutsutakse aastas keskmiselt 3 – 4 Ameerika Fulbright Scholarit aastas.

 Avalduse ankeet.

 Täidetud avaldus elektrooniliselt tagasi saata aadressile susij@state.gov hiljemalt 10. novembriks, 2021.
 

Lisainfo: Jane Susi
Public Engagement Specialist
U.S. Embassy Tallinn
(+372) 6688155
mailto:SusiJ@state.gov
ee.usembassy.gov

Laeb infot...