Tallinna Tehnikaülikool

Jälgimisseadmed, tehisintellekt ning teised nn uued tehnoloogiad suudavad mitmetele alustavatele ettevõtetele väärtust luua. Samas tuleb erinevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamisel hoolikalt järgida ka kohalduvaid õigusakte. Loengus räägitakse lähemalt tehisintellekti ja jälgimisseadmete kasutamisest, eelkõige isikuandmete kaitse, aga ka intellektuaalse omandi õiguste ning tsiviilõigusliku vastutuse vaatevinklist. Eesmärk on teha selgeks, milliseid õigusakte peab ettevõte järgima, kui ta plaanib kasutada tehisintellekti või jälgimisseadmeid enda igapäevases tegevuses. Loengus vaadatakse muuhulgas lähemalt ka tehisintellekti määrusest (AI Act) tulenevaid kohustusi.

Tea Kookmaa on NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Tea on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitsespetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP). Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Registreerimislink:

https://ettevotlus.epood.tallinn.ee/koolitus/37

Laeb infot...