Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Vabariigi teaduspreemiad määratakse igal aastal Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele teadus- ja arendustöö silmapaistvate tulemuste eest. Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutas Vabariigi Valitsuse nimel välja 2021. aasta teaduspreemiate konkursi ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. detsember 2020.

Tehnikaülikooli kandidaatide materjalid esitatakse teadusosakonnale ja ajakava on järgmine:  

  • hiljemalt 2.november 2020 – teaduspreemiate kandidaatide motiveeritud esildised (teaduskonna dekaani digiallkirjaga) ning kandidaatide ülesseadmiseks nõutud materjalid (eesti- või eesti- ja inglise keeles vastavalt valdkonnale) koos teaduskonna nõukogu otsusega saadetakse teadusosakonda Ülle Vahtile aadressile ulle.vaht@taltech.ee
  • 5. november 2020 – senati teaduskomisjonis ettepanekute arutelu
  • 17. november 2020 – ülikooli senat kinnitab teaduspreemiate kandidaadid
  • 9. detsember 2020 – kõik nõuetekohased materjalid on valmis ja edastatud teadusosakonnale.
     

2021. aasta teaduspreemiad jagatakse järgmistes valdkondades:

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).

Preemiakandidaadi(-kandidaatide) ülesseadmiseks esitada:

• motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal eesti ja inglise keeles;

• curriculum vitae (kuni 3 lk).

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

• motiveeritud esildis (kuni 3 lk);

• curriculum vitae (kuni 3 lk);

• teaduspublikatsioonide nimekiri;

• 10 olulisemat publikatsiooni ja eraldi nende loetelu.

Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde või tööde tsüklite esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades: täppisteadused; geo- ja bioteadused; keemia ja molekulaarbioloogia; põllumajandusteadused; tehnikateadused; sotsiaalteadused; arstiteadus; humanitaarteadused.

Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks 10 aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest. Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.  Aastapreemia kandidaadi või teaduskollektiivi ülesseadmiseks esitada:

• motiveeritud esildis (kuni 3 lk), kus on märgitud valdkond ülal toodud nimistust ja töö või tsükli pealkiri; teaduskollektiivi puhul formuleerida iga kollektiivi liikme isiklik teaduslik panus;

• kandidaadi või kollektiivi liikmete curriculum vitae (kuni 3 lk);

• tulemusega seotud eelmise nelja aasta (2017-2020) jooksul ilmunud publikatsioon(id).

VV määruse leiab  siit.   2021.aasta konkursi kuulutus .

Lisainfo teadusosakonnast: Ülle Vaht, teaduskorralduse peaspetsialist, 6203626, ulle.vaht@taltech.ee  

Laeb infot...