Tallinna Tehnikaülikool

Riigi teaduspreemiate komisjon  kuulutas Vabariigi Valitsuse nimel välja 2022. aasta Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi ja ettepanekut esitamise tähtaeg on 16.detsember 2021. Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest.

Tallinna Tehnikaülikooli ettepanekute esitamiseks on korralduse ajakava järgmine:

 • 1.november 2021 – esitatakse teaduskonna nõukogu otsus ja teaduskonna dekaani digiallkirjastatud teaduspreemiate kandidaatide motiveeritud esildised ning kandidaatide ülesseadmiseks vajalikud esialgsed materjalid vastavalt nõudele kas eesti keeles  või eesti ja inglise keeles teadusosakonda aadressile ulle.vaht@taltech.ee .
 • 3. november 2021 – senati teaduskomisjonis toimub ettepanekute arutelu.
 • 16. november 2021 – ülikooli senat kinnitab teaduspreemiate kandidaadid.
 • 1. detsember 2021 – kõik nõuetekohased materjalid on valmis ja edastatud teadusosakonda.

Eesti vabariigi teaduspreemiad määratakse järgmistes valdkondades:  

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).

Preemiakandidaadi(-kandidaatide) ülesseadmiseks tuleb esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal eesti ja inglise keeles;
 • curriculum vitae (kuni 3 lk; ka ETISe link).

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) eesti keeles  
 • curriculum vitae (kuni 3 lk; ka ETISe link);
 • teaduspublikatsioonide nimekiri;
 • 10 olulisemat publikatsiooni ja eraldi nende loetelu.

Kaheksa aastapreemiat (á 20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde või tööde tsüklite esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades: täppisteadused;  geo- ja bioteadused; keemia ja molekulaarbioloogia; põllumajandusteadused; tehnikateadused; sotsiaalteadused; arstiteadus; humanitaarteadused.

Aastapreemia kandidaadi  või teaduskollektiivi ülesseadmiseks tuleb esitada:

 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) eesti keeles, kus on märgitud valdkond ülal toodud nimistust ja töö või tsükli pealkiri; teaduskollektiivi puhul formuleerida iga kollektiivi liikme isiklik teaduslik panus;
 • kandidaadi või kollektiivi liikmete curriculum vitae (kuni 3 lk; ka ETISe link);
 • tulemusega seotud eelmise nelja aasta (2018-2021) jooksul ilmunud publikatsioon(id).

Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks 10 aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.  Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.

Laeb infot...