Tallinna Tehnikaülikool

26. jaanuaril kell 10.30–13.45 (Eesti aeg) toimub Euroopa Komisjoni korraldatav veebiseminar „Euroopa horisondi“ projektide elluviijatele „Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation“

Teemadena käsitletakse:

  • toetuslepingu ettevalmistamist
  • organisatsiooni juriidilise staatuse ja finantsvõimekusega seonduvat
  • juriidilisi ja finantsaspekte projektide elluviimisel
  • taotluse esitamise ja hindamise detaile.

Registreerumine ei ole vajalik. Küsimusi saab esitada Slido keskkonnas. Programm on leitav ja üritus on jälgitav siin: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220126.htm

--------------------------------------------------------------------------------------

On 26 January at 10:30–13:45 (Estonian time), the European Commission will organise a webinar „Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation“.

Topics include:

  • preparation of the grant agreement
  • legal status and financial capacity of the organisation
  • legal and financial aspects of project implementation
  • details of the submission and evaluation of the application

Registration is not required. Questions can be asked using Slido. Program and the event can be watched here: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220126.htm

Laeb infot...