Tallinna Tehnikaülikool

Kliimanutika tuleviku keskus ootab kõiki huvilisi 14. detsembril toimuvale veebiseminarile “Kas suvine niitmisrahu tõi Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnakusse oodatud elurikkuse? “.

Elurikkuse veebiseminar

2023. aasta kevadel valmis Kliimanutika tuleviku keskuse eestvedamisel Tallinna Tehnikaülikooli elurikkuse kava, mille kohaselt on üheks kiiremaks ja lihtsamaks tegevuseks linnakusse elurikkuse toomiseks niitmisplaani muutmine.   

Selle tulemusel võiski tänavu suvel märgata regulaarselt niidetavate alade kõrval niitmata alasid, millele teostati suve jooksul kaks seiret - üks kaardistas ära niitmata jätmise mõjud taimestikule ja teine mullaelustikule.  

Veebiseminaril annavad uuringutulemustest ülevaate teadlased Dr. Elle Rajandu ja Dr. Mari Ivask. 

Aeg: 14.12 kell 10:00-11:00 

Koht: Teams 

Modereerija: Kerli Kirsimaa, TalTechi Kliimanutika tuleviku keskus  

Esinejad:  

Mari Ivask, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž, bioloog, emeriitprofessor 

Elle Rajandu, PhD, Tallinna Ülikooli ökoloogia-brüoloogia lektor 

Veebiseminaril saad osaleda siin:

Veebiseminar

Laeb infot...