Tallinna Tehnikaülikool

Metsandusel on Eesti biomajanduses väga oluline koht. Mets on nii oluline biomassi allikas, keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmise abimees kui ka oluline majandus lisandväärtuse, töökohtade ning rahvusliku rikkuse allikas. Metsade kestlik planeerimine ja majandamine peab põhinema teaduspõhisel analüüsil ja prognoosidel. Veebiseminari raames tutvustatakse RITA ADDVAL-BIOEC projekti raames koostatud Eesti metsade võimalikke raiestsenaariumeid 2030 kuni 2050, käsitletakse stsenaariumite aluseks olevat teaduslikku metoodikad ning arutletakse teaduspõhiste metoodikate kasulikkuse ja vajalikkuse üle kestliku metsanduse ja metsamajanduse tagamisel. 

Seminari ajakava

12.00-12.10 Sissejuhatus ja ADDVAL-BIOEC projekti tutvustus (Erkki Karo, TalTech)

12.10-12.40 Metsade takseerandmed ja raiestsenaariumide koostamine (Allar Padari ja Hardi Tullus, Eesti Maaülikool)

12.40-13.00 Kaugseirega metsaressursi arvestuse täpsusest (Allan Sims, Keskkonnaagentuur)

13.00-13.20 Küsimused ja arutelu

13.20-13.30 Kokkuvõte ja projekti edasiste tegevuste tutvustus

Seminarile registreerumine

Seminar toimub Zoomi keskkonnas (Passcode: 126067)

Veebiseminar korraldav projekt „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites“ on Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatav projekt (03.2018 - 10.2021). www.taltech.ee/biomajandus

Laeb infot...