Tallinna Tehnikaülikool

Üleminek puhtale majandusele, kus fossiilse päritoluga maavarade asemel kasutatakse taastuvaid toormeid ning orgaanilisi jääke (ringmajandus), vajab uudseid tehnoloogiaid, millel on praegustega võrreldes märkimisväärselt madalam süsiniku jalajälg. Biotehnoloogia, sünteetiline bioloogia ning teised bioteadused annavad selleks ideaalse võimaluse, et kasvatada kohalikku majandust, kuid samal ajal vähendada inimtekkelise kliimamuutuste mõju. Hiljutine kiire areng sünteetilises bioloogias annab täiesti uued võimalused toidu, kemikaalide, materjalide, energia ja kütuste, IT sektori, keskkonna- ning tervishoiu arendamiseks. Käesolev ülevaade keskendub sünteetilise bioloogia rakendustele biotehnoloogias, kuid toob ka näiteid teistelt eriala kasutusvaldkondadest ning annab soovitusi poliitikate kujundamiseks Euroopa Liidu Roheleppe valguses. 

Seminari ajakava

12.00-12.10 Sissejuhatus ja ADDVAL-BIOEC projekti tutvustus (Erkki Karo, TalTech)

12.10-12.30 Sünteetiline bioloogia: Järgmise generatsiooni biomajandust ja majandusarengut võimaldav tehnoloogia – ettekande aluseks olev lühikokkuvõte (Petri-Jaan Lahtvee, Tartu Ülikool)

12.30-12.50 Lignotselluloosne biomass – jätkusuutlik tooraine sünteetilise bioloogia revolutsiooni aluseks (Peep Pitk, Graanul Biotech)

12.50-13.20 Küsimused ja arutelu

13.20-13.30 Kokkuvõte ja projekti edasiste tegevuste tutvustus

Registreeru seminarile

Veebiseminar korraldav projekt „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites“ on Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme RITA (valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatav projekt (03.2018 - 10.2021). www.taltech.ee/biomajandus

Aeg: 09.12.2020 kell 12.00-13.30

Koht: Zoomi veebiseminar (Passcode: 053954) 

Laeb infot...