Tallinna Tehnikaülikool

7. detsembril kell 14.00 toimub otseülekandena venia legendi digitaalehituse professuuri koha täitmiseks teemal "Ehitiste digitaalsed ja integreeritud kavandamise ja ehitamise protsessid".

Avaliku loengu peab professuuri kandidaat Ergo Pikas.

Ergo Pikas (1987) kaitses doktorikraadi 2019. aastal ühendatud doktoriporgrammis Aalto Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Ergo on töötanud akadeemilistel ametikohtadel Tallinna Tehnikaülikoolis, Taani Tehnikaülikoolis ja Aalto Ülikoolis. Hetkel töötab ta Aalto Ülikoolis järeldoktor-teadurina, kus osaleb aktiivselt Building 2030 visiooni töörühma projektides ja juhendab doktorante. Doktoriõpingute ajal viibis ta 11 kuud California Ülikoolis Berkeley's Fulbright vahetustudengi/-teadurina. Oma magistrikraadi omandas Ergo 2012. aastal Iisraeli Tehnikainstituudis - Technionis. Ta on tänaseks publitseerinud üle 30 teaduspublikatsiooni, mis käsitlevad ehituse juhtimise, BIMi rakendamise ja õpetamise, kavandamise/projekteerimise ja energiatõhususe teemasid. Mitmed artiklid on leidnud rahvusvahelist tunnustust viidete näol. Samuti on ta saanud mitmeid stipendiume ja tunnustusi tehtud teadustöö eest. Ta on olnud aktiivne ehitusvaldkonna ettevõtluses ja töötanud erinavetel ametikohtadel ja valdkondades. Ta on töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, asutanud BIM konsultatsiooni ja paar start-up ettevõtet. 

Digitaalehituse tenuuriprofessori eesmärgiks on luua uurimissuund, mis keskendub ehitusprotsessi digitaliseerimisele ja digitaalsete tööriistade rakendamisele, mis aitaks tõsta kogu ehitussektori digitaliseerituse uuele tasemele. Tenuuriprofessori peamisteks teadus- ja arendustöö suundadeks on projekteerimise ja ehitamise integreeritud juhtimine; BIM integreerimine erinevatesse ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise valdkondadesse; ehituse infovoogude ja suurandmete digitaliseeritud juhtimine jne.

Avalikku loengut saab jälgida Zoomis

Laeb infot...