Tallinna Tehnikaülikool

Kave Salamatian peab 10. juunil Venia Legendi loengu ERA Chairi merenduse küberturvalisuse professori positsioonile.  

Rohkem kui 80% rahvusvahelisest internetiliiklusest toimub läbi merekaablite. Need kaablid loovad riikide ja kontinentide vahel vastastikuste ühenduste võrgu, millel on strateegiline mõju nii riikidele kui ka Internetile üldisemalt. Kui tegemist on kõrgetasemelist oskusteavet nõudva taristuga, siis on oluline mõista ka selle taristu olulist geopoliitilist mõju.

Loengu eesmärgiks on ühest küljest juhtida arvutiteaduste ekspertide ja teadlaste tähelepanu BGP ruuterite geopoliitilisele mõjule. Teisest küljest avardab loeng strateegia kujundajate, geopoliitika ja merenduse valdkonna ekspertide teadmiseid selle digitaalse olemuse olulisusest näiteks piirkondades nagu Bab el-mandebi väin ja Malaka väin, mida seni on vaadeldud pigem kui strateegiliselt olulisi regioone.

Loeng annab võimaluse illustreerida küberstrateegia lähenemist, mis on välja arendatud ja propageeritud prof. Salamatiani ja tema kolleegide poolt viimase kümne aasta jooksul.

Ametikoha eesmärk

Tegemist on Euroopa Komisjoni poolt rahastatud Horisont 2020 projekti “ERA Chair in Maritime Cyber Security at Tallinn University of Technology ”, akronüümiga MariCybERA (lepingu nr 952360-MariCybERA) raames loodud ERA õppetooli hoidja ametikoht. Professor on merenduse küberturvalisuse grupi juht Tallinna Tehnikaülikoolis. Koht luuakse Eesti Mereakadeemiasse. Professor asub tööle 1. oktoobril 2021.  

Euroopa ja laiemalt rahvusvahelise merendustööstuse järjest kasvavaks riskiks on küberturvalisus. TalTechil on juhtiv roll nii küberturvalisuse kui ka merenduse valdkonnas Eestis.  

ERA õppetooli hoidja rolliks on üheskoos Tarkvarateaduste instituudi ja Eesti Mereakadeemiaga tugevdada olemasolevat kompetentsi, ühendada valdkondlikud eksperdid ülikoolis ning luua uusi koostöösidemeid valdkondlike ettevõtetega. Professori ülesandeks on luua ülikoolis valdkondlik teadusstrateegia, mis hõlmab nii teadussuundade defineerimist, jätkusuutliku teadusrahastuse tagamist, rahvusvahelise koostöövõrgustiku arendamist kui ka koostöö algatamist erinevate organisatsioonidega selles valdkonnas.

Kave Salamatian

Professor Kave Salamatian töötab momendil arvutiteaduste täisprofessorina Savoie Ülikoolis Prantsusmaal. Tema akadeemiline karjäär on kestnud rohkem kui 22 aastat, mille jooksul on ta kokku puutunud erinevate teadusteemadega arvutiteadustes, peamiselt arvutivõrkude, küberturvalisuse ja masinõppe valdkondades. Tema juhendamisel on kaitstud rohkem kui 20 edukat doktoritööd ning rohkem kui 65 magistritööd.

Professor Salamatian on kaitsnud oma doktorikraadi 1999. aastal Prantsusmaal (Paris SUD Universit). Tema doktoritöö teemaks oli „Usaldusväärsed multimeedia edastus üle interneti“

Kave Salamatian´s Venia Legendi loeng toimub MS Teamsis (vaata loengut siit) 10. juunil 2021 algusega kell 16:30. 

Tutvu projektiga lähemalt: maricybera.taltech.ee

MariCybERA

Laeb infot...