Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi keeletehnoloogia labori juhataja Tanel Alumäe peab 24. märtsil kell 14.00 Venia legendi loengu "Nõrgalt juhendatud kõneleja- ja keeleidentifitseerimise mudelite treenimine", millega kandideerib kõnetehnoloogia professori ametikohale. Loengut saab järele vaadata siin

Tanel Alumäe
Tanel Alumäe. Foto: erakogu

Häälepõhiste kõneleja ja kõneldava keele identifitseerimise mudelite treenimine vajab traditsiooniliselt suurt hulka treeningandmeid. Treeningandmete manuaalne annoteerimine on aga ajamahukas, ning võib vajada palju ekspertteadmisi. See loeng tutvustab, kuidas kõneleja- ja keeleidentifitseerimise mudeleid treenida internetis vabalt saadaolevate andmete põhjal, kasutades ära andmetega kaasasolevaid metaandmeid.

Tanel Alumäe kandideerib loenguga TalTechi kõnetehnloogia professori ametikohale, mille eesmärk on Tallinna Tehnikaülikool kõnetehnoloogia alase teadus- ja õppetöö jätkusuutlikkuse kindlustamine.

Tanel Alumäe on Tallinna Tehnikaülikooli keeletehnoloogia labori juht. Ta omandas doktorikraadi samas ülikoolis 2006. a. Pärast seda on ta töötanud mitmes rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisgrupis, s.h. LIMSI/CNRS, Aalto Ülikool ja Raytheon BBN Technologies. Tema praegune töö keskendub suures osas kõne- ja keeletöötlusmudelite treenimisele piiratud treeningressursside kontekstis.

Loengut saab uuesti vaaadata siin. Loeng on inglise keeles. 

Laeb infot...