Tallinna Tehnikaülikool

24. augustil kell 12.00-13.00 toimub videoülekandena Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži  ehitustehnika professuuri kandidaadi Mihkel Kiviste venia legendi teemal "Raudbetoonkonstruktsioonide korrosioon, kestvus, kandevõime ja nende omavahelised seosed".

Avalikus loengus tutvustatakse raudbetooni üldist tausta ja uuringuid seoses olemasolevate raudbetoonkonstrutsioonide kestvusega konkreetsete näidete baasil. Selgitatakse kirjanduse põhjal ja empiiriliselt, kas ja mismoodi raudbetooni korrosioon mõjutab konstruktsioonide kestvust ja kandevõimet.

Loengut saab jälgida veebis aadressil https://echo360.org.uk/section/021649cc-0581-4053-ad51-2aa79f08df16/public

ja küsimusi esitada peale loengu lõppu video vahendusel Zoom keskkonnas:   

https://zoom.us/j/95235910932

Professor Lembit Nei
Tartu kolledži direktor
Valimiskomisjoni esimees

Laeb infot...