Tallinna Tehnikaülikool

Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduse instituudis 24. augustil 2023 kell 10.00-16.00 ruumis SOC-213.

Peaesinejad:

  • Prof. Christine Cooper, University of Edinburgh

  • Prof. Peter Skærbæk, Copenhagen Business School

  • Prof. Istemi Demirag, TalTech ärikorralduse instituut

Seminari töökeel on inglise keel. Seminar on registreerunud osalejatele tasuta. 

Seminari flaier

Seminari eesmärk

Ettevõtted tegutsevad osana sotsiaalsest, poliitilisest ja keskkondlikust kontekstist ning neil lasub vastutus hoolikalt kaaluda oma tegevuse tagajärgi ja võimalikku mõju selles keskkonnas. Seminari eesmärk on innustada uute meetodite leidmist, mis seoks alternatiivseid vahendeid ettevõtete kohustuste täitmiseks, mitte ainult nende nõudmiseks. Selgitatakse, kuidas nii era- kui ka avalikus sektoris tegutsevad ettevõtted nende tavade rakendamiseks arvutuspraktikaid ning aruandekohustuse mehhanisme arendavad ja kasutavad. Seminari käigus esitatakse valdkonna praktikutele ja teadlastele kaasaegseid väljakutseid ja võimalusi.

Seminari sisu

Märksõnad on majandusarvestuse ja aruandluse täitmine muutuvate rollide tingimustes ning nõustajate roll säästva arengu eesmärkide väljatöötamisel ja elluviimisel, jätkusuutlikkuse arvutamise tavad, hübriidsus ja hübriidmeetmed, kriisiohjamine ja avaliku sektori reformid.
Seminaril otsitakse alternatiivseid meetodeid, kuid peamiselt keskendutakse kriitilistele perspektiividele ja muudele sarnastele lähenemisviisidele, sealhulgas toimimimisvõrgu teooriale. Eriti rõhutatakse toimimimisvõrgu teooriat kui võimuteooriat, mis sisaldab ka poliitilisi elemente.
Seminari raames julgustatakse osalejaid tutvustama oma ideid, pooleliolevaid projekte ning juba avaldatud publikatsioone mitteametlike grupivõrgustike ja paneeldiskussioonide vahendusel. Samuti pakutakse osalejatele võimalust esitada küsimusi seoses artiklitega, mis on ilmunud ajakirjas „Critical Perspectives on Accounting“ ja teistes tipptasemel väljaannetes.

Peaesinajad ja teemad

  • Professor Peter Skærbæk, Copenhagen Business School

Teema: „Toimimimisvõrgu teooria kasutamine kaasaegsete juhtimis- ja raamatupidamisnähtuste uurimisel – ESG ja majandusteooriate roll avaliku sektori reformides, juhtimiskonsultandid ja kriisijuhtimine“

  • Professor Christine Cooper, University of Edinburgh Business School

Teema: „Kas majandusarvestus võib muuta valitsust „ettevõtlikumaks“?“

  • Professor Istemi Demirag, TalTech, tutvustab ühist projekti koos oma endise doktorandi Ume Zaidiga teemal „Hübriidjuhtimine ja arvutuspraktikad“.

Pärast ettekannet korraldavad professorid Demirag ja Skaelberg seminari, kus huvilised saavad arutada oma töid toimimisvõrgu teooria kontekstis.

Registreerumise tähtaeg: 20. august 2023

Registreeri siin

Rohkem infot: koidu.saia@taltech.ee

Laeb infot...