Site logo

Mis on TalTechDigital?

Tallinna Tehnikaülikoolil on soov ja valmisolek üleilmses digipöördes esmalt muuta iseennast, ning seeläbi näidata teed teistele. See tugineb meie ambitsioonil ja otsusekindlusel kasutada ning arendada nüüdistehnoloogiaid parimal moel ning olla strateegiliste partnerluste loomise eestvedaja nii kodus kui piiri taga. Me tegeleme sellega mitte ainult oma akadeemilise kogukonna huvides, vaid eelkõige meid ümbritseva ühiskonna kasu nimel.

Näeme TalTechi tulevikku ülikoolina, mis kasutab kõige kaasaegsemaid tehnoloogilisi võimalusi oma igapäevase tegevuse – õppimise, õpetamise ja uurimistöö – paremaks korraldamiseks. Kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, on jäetud neile, võimaldamaks inimestel oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamise ja arendamise alal.

Sellest ajendatuna sündis Tallinna Tehnikaülikoolis TalTechDigitali algatus. See ei ole kindlate aja- ja finantspiiridega programm ja ehkki algatuse koordineerimine ülikooli tasemel lõppes rektoraadis 2020 suvel, siis sellele visioonile tuginevaid põhimõtteid toetavad tegevused ülikoolis jätkuvad.

Pikemalt saab TalTechDigitali kohta lugeda Postimehe vahelehest Digituleviku teejuhtVaata ka filmi, kuidas ilma Tallinna Tehnikaülikoolita ei oleks meil sellist mugavat ja innovaatilist e-Eestit, nagu meil täna on.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Tegevussuunad

TalTechDigitali algatus käivitus neljas tegevussuunas: digitaristu kaasajastamine, õppetöö digistamine, digitippude toetamine teadus- ja arendustöös ja digifoorumi edendamine.

TalTech Digitaristu

TalTechi toimimisviiside ja tööprotsesside üle vaatamine ning ümber kujundamine uusi, arenevaid ja murrangulisi tehnoloogiaid kasutades eesmärgiga muuta ülikool maailma kõige paremini digitaliseeritud linnakuks maailmas.

DigiÕpe

Uute digitehnoloogiate lõimimine kõikide õppeprogrammide ülesehitusse ja toimimisse nende loomise hetkest, motiveerides ja innustades tudengeid panustama digitaliseerimise üldistesse eesmärkidesse oma õppetöö kaudu.

Digitipud

Uute, interdistsiplinaarsete ja tulevikku vaatavate uurimissuundade defineerimine koostöös kodu- ja välismaiste partneritega, mis põhinevad ülikooli kompetentsidel ning IT ja teiste valdkondade ettevõtete tulevikuvajadustel.

Digifoorum

Koostööplatvormi loomine digitaalsete arengute vallas toimuvate arengute toetamiseks ning tugeva digiühiskonna kasvatamiseks Eestis. Uute koostöömudelite väljatöötamine kolmnurgas ülikool-ettevõtted-avalik sektor.

Verstapostid

2017
18.05. tööd alustab TalTechDigital’i töörühm
26.05. TalTechDigitali kontseptsiooni tutvustatakse TalTechi kuratooriumis ja taotletakse seal selle heakskiitu
05.06. kuulutati välja TalTechDigitali algatus (ja käivitus digijuhi värbamiskampaaniana)

juuli-
august

komplekteeritakse diginõukogu ja kinnitatakse tegevussuundade juhid
04.09. tegevussuundade juhid esitavad esmased plaanid
06.09. otsus diginõukoja moodustamise ja koosseisu kohta
18.09. TalTechDigitali ametlik avaüritus ülikooli 99. sünnipäeval koos esimeste tegevuste lansseerimisega
oktoober registreeriti taltechdigital.ee, taltechdigital.eu ja taltech.digital veebiadressid
09.10. diginõukoja esimene koosolek
november käivitus aastaks 2020 kõigile 1500 kohustuslikule õppeainele e-toe loomise projekt
23.-24.11. TalTechi juhtkonna arendusseminari fookuses TalTechDigital

 

2018

jaan-veebr TalTechDigitali ideekorje ülikooliliikmete seas
07.02. TalTechDigitali mõttetalgud Mektorys
mai anti välja esimesed TalTechDigital baklaureuse- ja magistriõppe stipendiumid
23.08. algas pilootprojekt mobiiltelefoni kasutamiseks TalTechi personali- ja läbipääsukaardina
august    “Nutikas ülikoolilinnak” strateegiline investeerimisprojekt
september lansseeriti TalTech mobiiliapp
17.09. TTÜ 100
20.09. TaltechDigital visioonikonverents
20.09. iseauto ja selle liikumiseks vajalik nutitaristu
15.10. käivitus „Digitarkus“ digioskuste e-kursus kõikidele TalTechi töötajatele
november TalTech loob esimese Eesti ülikoolina oma küberintsidentide seire meeskonna CERT (Computer Emergency Response Team)
detsember 80 asutajaliikme poolt rajati Digivalitsemise labor (DigiGovLab) ettevõtluskeskuses Mektory

 

2019

jaanuar kasutusele võeti TalTechi oma e-õppekeskkond Moodle moodle.taltech.ee
29.05. TalTechDigital Digifoorumi teema all toimus tööstus-automatiseerimise konverents „Industry 4.0 to Practice“
mai esimene küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskusega seotud doktorant (Bernhards Blumbergs) kaitses oma töö 
september võeti kasutusele uus tudengiandmete analüütika PowerBI tööriiist
oktoober avati TalTech töötajatele suunatud Digitarkuse on-line kursuse ingliskeelne versioon
23.-25 .10. toimus Mektorys Euroopa virtuaal- ja liitreaalsuse konverents EuroVR2019
detsember enamusel (üle 90%) kohustuslikel õppeainetel on olemas e-tugi

 

2020

jaanuar

võeti kasutusele uus teabehaldussüsteem DELTA

jaan-sept TalTechDigitali tegevussuundade inkorporeerimine ülikooli järgmisesse arengukavasse aastateks 2021-25
27.05 TalTech veebileht www.taltech.ee saab uue kujunduse, mis tugineb uuele arhitektuurile ja sisuhaldustarkvarale
august tudengiportaali käivitamine