Site logo

Digiehitus

Hoone seisab aastakümneid kui mitte aastasadu ja me oleme harjunud ajaliselt seda jagama hoone elutsükliteks alates ideest projekteerimise, ehitamise, haldamise ja lammutamiseni (rekonstrueerimiseni). Seni on kõigi tsüklite tegevused olnud võrdlemisi iseseisvad, vaid hoone ja selle dokumentatsiooniga oma metoodika kohaselt suhtlevad. Kui aga hoonest kujundada ühtne keskne BIM-majamudel, mis sisaldab hoone elutsükli kõigil etappidel vajalikku infot, siis tekib suhtlemisvõimalus ja infovahetus kõigi etappide vahel läbi selle BIM-mudeli. Näiteks võivad haldajad hoone remontide juures saada neile väga väärtuslikku täiendavat infot hoone projekteerimise või ehitamise etappidelt. BIM-mudel võimaldab hoone kõigil etappidel salvestada mudelisse täiendavat teavet ja hiljem seda vajadusel kasutada.

Vaata lühikest ülevaadet Tartu kolledži tudengite rühmatöödena loodust.