Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline arengukava

Eesmärgid

1) Läänemere piirkonna mõjukaimate teaduskeskustega võrreldava taseme ja mõju saavutamine valitud T&A prioriteetsetes suundades.
2) Eesti majanduslike väljakutsete lahendamisele kaasaaitamine akadeemilise tegevuse kaudu. Akadeemiliste võimekuste kasvatamisel parandada ühtaegu partnerlust erasektoriga valitud T&A prioriteetsetes valdkondades. Oma tegevusega soodustada erasektori TAI-investeeringuid neis valdkondades ja toetada ettevõtete valdkondliku arendusvõimekuse väljaarendamist.
3) Akadeemiliste partnerlussuhete sihistamine instituutide ja teaduskondade tasemel. Ülikooli tihedam sidustamine Euroopa Teadusruumi algatustega, atraktiivsuse suurendamine üleilmsetes partnerlustes.
4) Uute tehnoloogiate arendamine ja eelduste loomine nende kasutuselevõtuks, sh tööstusomandi laialdasemale kasutamisele, infrastruktuuri investeeringutele, teadlaste ja inseneride mobiilsusele.
5) Läbimurdeliste innovatsioonide soodustamine.

TalTechi T&A prioriteetsed suunad

  • Targad ja energiatõhusad keskkonnad
  • Usaldusväärsed IT lahendused
  • Keskkonnaressursside vääristamine
  • Innovaatilised ettevõtted ja tulevikku vaatav riigivalitsemine
  • Tervisetehnoloogiad
  • Nutikas merendussektor ja jätkusuutlik merekeskkond