Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Standardimine, tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ teenus (standardikavandite uustöötlus ning Euroopa ja rahvusvaheliste standardite ülevõtmine).

Teenuse veebileht

http://www.pkk.ee

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Anu Nuut, +372 5787 7289, anu.nuut@ttu.ee Teenust pakub Põlevkivi Kompetentsikeskus, www.pkk.ee