Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Hüdrauliliste võrkude (surve- ja isevoolsed süsteemid) modelleerimine, mudelite kalibreerimine, mudelite koostamine, veevõrkude optimeerimine, riskianalüüsid, veekvaliteedi modelleerimine jms. Pumplate töö optimeerimine, võrkude energiaefektiivsuse analüüsid. Hüdraulilise löögi analüüsid. Hüdrauliliste võrkude ja pumplate ekspertiisid. CFD arvutused.

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Ivar Annus, 6202557, ivar.annus@ttu.ee Raido Puust, 6202552, raido.puust@ttu.ee Anatoli Vassiljev, 6202559, anatoli.vassiljev@ttu.ee