Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

TTÜ Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi alla kuuluv puidutehnoloogia labor pakub mööbli katseteenuseid ettevõtetele. Laudade katsetused: EVS-EN 12521 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele EVS-EN 15372 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele laudadele EVS-EN 527-1,2,3 Büroomööbel. Töölauad ja puldid. EVS-EN 1730 Mööbel. Lauad. Katsemeetodid püstivuse, tugevuse ja vastupidavuse määramiseks Mahutusmööbel: EVS-EN 14073-2,3 Büroomööbel. Mahutusmööbel. EVS-EN 14749 Kodune köögi mahutusmööbel ja töölauad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid Toolid: EVS-EN 12520 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele EVS-EN 1022 Kodumööbel. Istmed. Püstivuse määramine EVS-EN 16139 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele istmetele EVS-EN 1335-1,2,3 Büroomööbel. Büroo töötool. EVS-EN 12727 Mööbel. Ridaistmed. Katsemeetodid ja nõuded tugevusele ja vastupidavusele EVS-EN 1728 Mööbel. Istmed. Katsemeetodid tugevuse ja vastupidavuse määramiseks Haridusasutuste mööbel: EVS-EN 1729-1,2 Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Õuemööbel: EVS-EN 581-1,3 Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. Pinnad: EVS-EN 12720 Mööbel. Pinna vastupidavuse hindamine külmadele vedelikele

Teenust pakkuv labor

Puidutehnoloogia labor

Kontaktisik

Jaan Kers

Hind KM-ga

Kokkuleppel vastavalt katsetele

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Triinu Poltimäe, tel: 3726202910; e-mail: triinu.poltimae@ttu.ee