Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Katsestend ja väikekatlad on välja arendatud tahkekütuse põletusviiside eritingimuste uurimiseks. Keeruliste omadustega (suur tuhasus, kõrge niiskus, tuha kalduvus šlakkumisele, aerosoolse lendtuha teke põlemisel) tahkete kütuste (põlevkivi, olmejäätmed, biokütused) põletamise uurimine madalsagedusliku akustilise stimuleerimise tingimustes. Põlemistingimusi uuritakse temperatuuriväljade ja soojusvoogude mõõtmise, järelküttepindade saastumise ja lahkuvgaaside koostise järgi (sealhulgas tahked osakesed). Vastavate uuringute käigus saadud tulemused võimaldavad anda hinnanguid kasutatava kütuse sobivuse kohta, katsetada erinevaid põletustingimusi, optimeerida põlemistehniliste seadmete efektiivsust, täiustada meetodeid ohtlike saasteainete hulga vähendamiseks heitgaasides ja täiustada tehnoloogiaid järelküttepindade saastumise vähendamiseks

Teenust pakkuv labor

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Kontaktisik

Oliver Järvik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

Ehitajate tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise