Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Mikro-Raman spektromeetri HORIBA LabRAM 800HR tööpiirkond on 50 cm-1 – 4000 cm-1. Ergastamiseks saab kasutada 532 nm ja 633 nm lasereid. Kasutatavad objektiivid: 100x, 50x, 50x LWD, 10x. Mõõtmisi saab teostada temperatuurivahemikus 77 K – 325 K. Seade võimaldab teha ka Raman kaardistamist ning mõõta mikro-fotoluminestsentsi nähtavas spektriosas (Si CCD detektor).

Teenust pakkuv labor

Päikeseenergeetika materjalide teaduslabor

Kontaktisik

Marit Kauk-Kuusik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

VI korpus, Ehitaja tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise