Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Sünteetiliste retseptorite valmistamine erinevate sihtmolekulide selektiivseks ära tundmiseks molekulaarse jäljendamise tehnoloogia abil

Kontaktisik

Vitali Sõritski

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Vitali Sõritski, vitali.syritski@ttu.ee