Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Ühe Jordaania maardla põlevkivi geoloogiline hinnang

Kontaktisik

Alvar Soesoo

Suhtluskeel

Eesti, inglise

Tellimiseks vajalik teave

Kontaktisik: Alvar Soesoo, 5136994