Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Jõuelektroonika uurimisrühma põhifookus on suunatud uudsete tööstuses, taastuvenergeetikas, transpordis ja sideseadmetes kasutatavate jõupooljuhtmuundurite arendamisele ja katselisele uurimisele. Põhilisteks arendussuundadeks on uute skeemilahenduste süntees, juhtimis- ja kaitsealgoritmide loomine ning jõuelektroonika muundurite projekteerimismetoodikate koostamine, tõstmaks seadmete töökindlust, kasutegurit ning võimsustihedust. Muu arendustegevus on suunatud mikro- ja tarkvõrkude juhtimis, kontrolli, energiavoogude suunamise ja sidealgoritmide arendamisesse. Teenused: * Jõupooljuhtmuundurite väljatöötamine, prototüüpimine ja katsetamine * Skeemilahenduste süntees jõupooljuhtmuunduritele * Jõupooljuhtmuundurite juhtimis- ja kaitsealgoritmide väljatöötamine * Uute komponentide juurutamine ja disainijuhiste väljatöötamine jõupooljuhtmuundurite energiatõhususe, võimsustiheduse, töökindluse ja paindlikkuse optimeerimiseks * Simulatsioonimudelite loomine ja jõupooljuhtmuundurite simuleerimine tarkvarakeskkonnas PSIM, MATLAB ka PLECS * Jõuelektrooniliste alalis- ja vahelduvvooluseadmete prototüüpide projekteerimine (toiteplokid, võrguvaheldid, sagedusmuundurid) * Energiavoogude juhtimise ja sidealgoritmide arendamine elektrienergia mikrovõrkudele * Elektrikvaliteedi mõõtmised

Suhtluskeel

Eesti, inglise