Tallinna Tehnikaülikool

Teenuse kirjeldus

Rõhu all töötavate surveseadmete ja mahutite metalli seisundi inspekteerimine, sh hinnangu andmine materjali valikul, tugevuse projektarvutus, seisundi kontrolli programmi koostamine ja kontrolli tulemuste põhjal hinnangu andmine. Torustike ja paksuseinaliste elementide materjali valik vastavalt etteantud parameetritele, projektarvutus, tugevuse kontrollarvutuse tegemine, enamkoormatud elementide väljaselgitamine külmas ja tööolukorras, torustiku toestussüsteemi optimeerimine, metallist proovi võtmine ja mehaaniliste omaduste määramine, pingeolukorra arvutusliku mudeli koostamine. Katla küttepindade kõrg-temperatuurilise korrosioonikiiruse määramine

Teenust pakkuv labor

Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor

Kontaktisik

Oliver Järvik

Hind KM-ga

Kokkuleppel

Asukoht

Ehitajate tee 5, Tallinn

Suhtluskeel

Eesti, inglise